Uroczystości Kock 2008

W niedzielę 5 października br. delegacja ułanów z Stowarzyszenia udała się pod Kock w celu uczczenia ostatniej bitwy w kampanii wrześniowej oraz oddaniu hołdu poległym ułanom 2 Pułku Ułanów Grochowskich walczącym w tej bitwie pod Wolą Gułowską oraz Serokomlą. W tym celu zebraliśmy się w Truskawiu wcześnie rano i samochodem pojechaliśmy najpierw do Woli Gułowskiej na parafialny cmentarz gdzie znajduje się pomnik upamiętniający walki SGO „Polesie” gen. Kleeberga oraz dwóch grup kawalerii „Plis” oraz „Zaza”. Na cmentarzu zapaliliśmy znicze i udaliśmy się do Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków, które znajduje się w domu kultury. O godzinie 10:30 uczestniczyliśmy w uroczystej mszy w Serokomli. Po mszy udaliśmy się na cmentarz parafialny, aby zapalić znicze na grobie rtm. M. Cyngotta, który poległ pod Serokomlą, osłaniając odwrót własnego szwadronu. W powrotnej drodze odwiedziliśmy pułkownika k.b.p. A. Chajęckiego (który był dowódcą plutonu w drugim szwadronie liniowym) w jego mieszkaniu gdzie wraz z rtm. W. Suchodolskim (dowódcą plutonu w szwadronie CKM) wręczyli odznaki pułkowe dwóm ułanom z naszego Stowarzyszenia. (Relacja M.Sekuła)