Obsada 2 Pułku Ułanów we wrześniu 1939 roku

Dowództwo

Dowódca pułku: płk Kazimierz Plisowski
I z-ca dowódcy pułku: mjr Antoni Platonoff
Adiutant pułku: por. Tadeusz Rószkiewicz
Oficer ordynansowy: por. Tadeusz Loth
Oficer informacyjny: ppor. Stanisław Bochno
Oficer łącznikowy: ppor. rez. Stefan Grabowski
Dowódca pocztu
dowódcy pułku:
wachm. pchor. rez. Eustachy Sapiecha
Kwatermistrz: rtm. Witold Olędzki
Oficer broni: por. rez. Mieczysław Cabanowski
Oficer przeciwgazowy: ppor. Wincenty Rydzewski
Dowódca szwadronu
gospodarczego:
rtm. Stefan Święcicki
Oficer żywnościowy: chor. Franciszek Madoński
Oficer płatnik: por. int. Franciszek Sieńko
Skarbnik: chor. Franciszek Formas
Lekarz sanitarny: por. lek. med. Bernard Hintz
Lekarz weterynarii: por. lek. wet. Antori Zieliński
Kapelan: ks. kpt. Jan Chrabąszcz
Szef kancelarii pułku: wachm. Władysław Grabowski

1 szwadron

Dowódca szwadronu: rtm. Stanisław Sołtykiewicz
Dowódcy plutonów: ppor. Zygmunt Tkacz
  ppor. Witold Śląski
  ppor. rez. Stanisław Krasiński
Podchorążowie rez.: Bolesław Płachecki
  Ryszard Stankiewicz
Szef szwadronu: st. wachm. Filip Mordel

2 szwadron

Dowódca szwadronu: rtm. rez. Jerzy Mielżyński
Zastępca dowódcy: ppor. Ryszard Głuski
Dowódcy plutonów: ppor. Aleksander Chajęcki
  pchr. sł. st. Bolesław Piekarski
  ppor. rez. Eugeniusz Niepostyn
Podchorążowie rez.: Ludwik Karnkowski
  Witold Obuchowicz
  Kazimierz Stackiewicz
  Jan Smoleński
Szef szwadronu: st. wachm. Zygmunt Paliński

3 szwadron

Dowódca szwadronu: rtm. Marian Tadeusz Cyngott
Dowódcy plutonów: ppor. Stanisław Bochno
  ppor. rez. Lejba Gurewicz
  ppor. rez. Henryk Jodkowski
Podchorążowie rez.: Jan Rukat
  Tadeusz Oporski
  Zbigniew (Jerzy ?) Świerczewski
Szef szwadronu: st. wachm. Zygmunt Paliński

4 szwadron

Dowódca szwadronu: por. Władysław Wyszyński
Dowódcy plutonów: por. Stanisław Święcicki
  ppor. rez. Antoni Kamiński
  pchor. sł. st. Adolf Krauze
  pchor. rez. Ryszard Pękacki
Szef szwadronu: wachm. Jan Krawczyk

Szwadron CKM

Dowódca szwadronu: rtm. Zygmunt Pawełczak
(od 2 września) rtm. Stefan Święcicki
Dowódcy plutonów: ppor. Włodzimierz Suchodolski
  ppor. rez. Jan Wróblewski
  ppor. rez. Konstanty Wojtaszczyk
  pchor. rez. Zbigniew Szwejcer
Szef szwadronu: st. wachm. Andrzej Wędkowski

Pluton
przeciwpancerny

Dowódca plutonu: por. Janusz Raczkowski
Zastępca dowódcy: pchor. rez. Zbigniew Nanowski

Szwadron
gospodarczy

Dowódca szwadronu: rtm. Stefan Święcicki
(od 2 września) ppor. rez. Wincenty Rydzewski
Szef szwadronu: st. wachm. Stanisław Klimczewski

Pluton kolarzy

Dowódca plutonu: ppor. Bolesław Feliks Treliński
Zastępca dowódcy: kpr. Olszewski

Pluton Łączności

Dowódca plutonu: por. Ambroży Kotliński
  pchor. rez. Rajewski (?)

Patrol
pioniersko-gazowy

Dowódca plut. Gabryszewski (Zygmunt ?)

Szwadron
zapasowy (marszowy)

Dowódca szwadronu: por. rez Mieczysław Zembrzuski
  Dowódcy plutonów: ppor. rez. Jan Władysław Kühn
    ppor. rez. Zbigniew Kretkowski
    ppor. rez. Wiktor Henoch
  Szef szwadronu: st. wachm. Feliks Horoś

OLIMPIJCZYCY

  mjr Kazimierz Szosland
  mjr Bronisław Skulicz

UŁANI

  Stanisław Krasnodębski
  Stefan Choiński
  Włodzimierz Sumowski
  podch.rez. Andrzej Ciechomski