Inscenizacja z Powstania, Warszawa

Szturm Cytadeli 1944-2008. Na Starym Żoliborzu, wokół Cytadeli, zainscenizowano jeden z epizodów Powstania Warszawskiego – walki Zgrupowania AK „Żaglowiec” i oddziałów kampinoskich. Kilku ułanów z naszego Stowarzyszenia wzięło udział w tej rekonstrukcji.