68. rocznica śmierci mjr Henryka Dobrzańskiego, Anielin

Odbyły się uroczystości związane z 68 rocznicą śmierci Hubala. Grupa ułanów ruszyła z Podkowy Leśnej rajdem konnym na miejsce uroczystości już 2 dni wcześniej. Druga partia ułanów dojechała do naszej bazy w Poświętnym w sobotę by od rana w niedziele móc stawić się na porannej mszy w tej miejscowości. Wczesnym popołudniem pojechaliśmy do Anielina gdzie odbywały się główne obchody rocznicowe. W uroczystościach przy szańcu mjr Hubala wzięli udział przedstawiciele wojska, władz państwowych i samorządowych, mieszkańcy okolicznych wiosek i nasze Stowarzyszenie, które wystawiło 7 ułanów konno. Na zakończenie części oficjalnej odbyła się, krótka defilada galopem w szyku dwójkowym. Po uroczystościach, nasza sekcja wraz z ułanami z innych grup, oddała hołd Hubalowi przy jego szańcu już tylko we własnym gronie. W czasie uroczystości przy szańcu Hubala, w miejscowości Poświętne, miała miejsce półgodzinna rekonstrukcja bitwy pod Huciskiem, którą oddział mjr. Dobrzańskiego stoczył w pierwszej połowie kwietnia 1940 roku. Polacy zabili w niej ponad 100 niemieckich żołnierzy. W odwecie za bitwę, Niemcy rozstrzelali 600 mężczyzn – mieszkańców dwóch wsi – Hucisko i Skłoby. Kilkanaście dni później, 30 kwietnia Hubal zginął. W tej rekonstrukcji brali udział ułani pieszo z naszego Stowarzyszenia.