Odwiedziny miejsca śmierci mjr Hubala, Anielin

W tym dniu trzech ułanów ze stowarzyszenia odwiedziło miejsce śmierci majora Henryka Dobrzańskiego w miejscowości Anielin k. Opoczna. W czasie wyjazdu towarzyszył im organizator uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej dokonaniom jeździeckim majora Henryka Dobrzańskiego, późniejszego pierwszego partyzanta lub ostatniego żołnierza czwartej Rzeczypospolitej – Hubala. Wyjazd ten miał na celu zapoznanie się z miejscem i szczegółami wystąpienia wyreżyserowanego przez organizatora, w którym mieliśmy konno brać udział oraz wyszukaniem miejsca noclegu dla nas i dla koni. Zbiórkę i wyjazd zarządziliśmy o 7 rano w niedziele w stajni. Trasa przejazdu wiodła z Podkowy Leśnej poprzez Grodzisk Mazowiecki i trasę katowicką oraz Rzeczycę. Pokonując rzekę Pilicę przez most k/wsi Mysiakowiec dojechaliśmy do Poświętnego, aby odwiedzić i zabrać ze sobą pana płk Mariana Zacha opiekuna pomnika – szańca i zarazem wiceprezesa Środowiska Hubalczyków. Pana pułkownika odwiedziliśmy w jego domu i przy okazji mogliśmy zwiedzić jego dom i prywatne muzeum, w którym znajduje się wiele pamiątek i eksponatów m.in. odznaczenia pułkowe (znaleźliśmy także naszą odznakę pułkową przyznawaną szeregowym). Po herbatce u Pana pułkownika wszyscy udaliśmy się pod szaniec – miejsca śmierci majora Hubala. W tym miejscu spotkaliśmy także dowódcę 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, jednostka ta będzie także uczestniczyć w tej uroczystości. Po zapoznaniu się z terenem i przebiegiem uroczystości pojechaliśmy na obiad do malowniczej restauracji położnej w starym młynie wodnym. Po tym odwieźliśmy pułkownika do domu a sami poprzez Inowłódż i Rzeczycę skierowaliśmy się do Podkowy Leśnej.