Koszary 14 pu Jazłowieckich we Lwowie

W zaszłym roku nasze Stowarzyszenie zorganizowało wyjazd na Ukrainę. Podczas pobytu we Lwowie próbowaliśmy zwiedzić koszary 14 pu Jazłowieckich, niestety nie udało się wejść na ten teren. Teraz dzięki uprzejmości P. Józefa i Pauliny Piotrowskich, którzy nadesłali zdjęcia z ich wizyty w koszarach w 2006 r., prezentujemy je na naszej stronie. Cytuję fragment listu P. Piotrowskiego: “Udało się nam to, zostaliśmy wpuszczeni do koszar. Obecnie znajdują się tam Wojskowe Zakłady Remontowe. Dostaliśmy opiekuna który nas oprowadził po koszarach. Sam opowiadał, że jeszcze 20 lat temu w budynku gdzie teraz jest lakiernia a dawniej stajnia, były stanowiska koni wraz z tabliczkami imion koni. Widzieliśmy pozostałości pomnika 14 pułku, który stał na terenie koszar. W czasach ZSSR stał tam Lenin”.