Nowy Przegląd Kawaleryjski nr 24

__

Ukazał się NPK nr 24 z ułanem Kubą F. z naszego Stowarzyszenia na okładce. Wewnątrz numeru znalazły się artykuły dotyczące naszego wyjazdu na Ukrainę i Rajdu konnego na rekonstrukcję Bzura 2007. Opublikowano także tekst poświęcony gen. J. Dwernickiemu. Zapraszamy do lektury.