Święto Pułkowe 2011

W dniu 4 września nasze Stowarzyszenie obchodziło Święto Pułkowe 2 Pułku Ułanów Grochowskich, które przypada na dzień 26 sierpnia (Dzień święta Matki Bożej Częstochowskiej). Zawsze staramy się, aby nasze święto było w najbliższą niedzielę po tej dacie, jednak w tym roku, ze względu na koniec wakacji przełożyliśmy tą uroczystość na dzień 4 września. Już tradycją jest, że Święto Pułkowe organizujemy w stajni w Podkowie Leśnej a rozpoczyna je msza święta w intencji poległych i zmarłych ułanów 2 Pułku Ułanów Grochowskich w kościele pw. św. Krzysztofa. We mszy uczestniczyli wszyscy członkowie naszego stowarzyszenia w towarzystwie konnego pocztu sztandarowego.

Po mszy, w stajni zorganizowaliśmy poczęstunek dla gości, oraz stworzyliśmy małe muzeum 2 PU. Przedstawiliśmy wystawę siodeł z okresu II Rzeczpospolitej. W tym roku obchodziliśmy jeszcze jedną, bardzo ważną rocznicę – w dniu 30 sierpnia rtm. Włodzimierz Suchodolski obchodził swoje 99 urodziny. Dostojnemu jubilatowi odśpiewaliśmy „200 lat”. Panu rotmistrzowi wręczyliśmy tort w biało-granatowych barwach, ze świeczkami na torcie w postaci dwóch dziewiątek. Również w tym dniu, za szczególną działalność w naszym Stowarzyszeniu, kapituła odznaki 2 PU przyznała koledze Arkowi Duszakowi odznakę pułkową – gratulujemy.