V Katyński Marsz Cieni

15 kwietnia 2012 r. odbył się kolejny V Katyński Marsz Cieni. Organizowany przez Stowarzyszenie Grupa Historyczna “Zgrupowanie Radosław” i Instytut Pamięci Narodowej. Patronat honorowy nad imprezą sprawują Komitet Katyński, Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Warszawie oraz Fundacja Golgota Wschodu. Nasze Stowarzyszenie uczestniczy w tym wydarzeniu co roku. Pierwszy raz jednak maszerowaliśmy w deszczu. Na szczęście ulice nie były wyludnione i marsz spotykał się z żywym zainteresowaniem przechodniów. U osób starszych widać było wzruszenie, u turystów – zaciekawienie. Marsz jest apolityczny. Manifestowany jest jedynie patriotyzm i chęć ocalenia od zapomnienia faktów z niedawnej przeszłości.

[youtube id=”97QRsIr6dqM”]

[youtube id=”aJgEWvFXgsA”]