Warta na Pl. Zamkowym, Warszawa

Patrol złożony z 2 ułanów i oficera z naszego Stowarzyszenia przeszedł ulicami Starówki i wystawił wartę przed Zamkiem Królewskim zmienioną później przez powstańców z GH “Zgrupowanie Radosław”.