I zjazd Środowiska „Grupa Kampinos”, Wiersze

Odbył się Pierwszy zjazd Rodzin Żołnierzy i Partyzantów Środowiska „Grupa Kampinos” w miejscowości Wiersze w Puszczy Kampinoskiej. Kompania honorowa z pocztem sztandarowym pod dowództwem kapitana Pawła Szymanowskiego z batalionu technicznego oddała cześć i honor tym, którzy na zawsze pozostali na mazowieckiej ziemi i katyńskim lesie. Uroczystości zostały organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Czosnów, Radę Pamięci i Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej przy Parafii Niepokalanego Serca NMP w Wierszach pod honorowym patronatem biskupa polowego Wojska Polskiego generała dywizji Tadeusza Płoskiego. W takcie uroczystości Wierszom nadano medale Pro Memoriał i medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Dyrekcja Kampinoskiego Parku Narodowego uhonorowała Wiersze Medalem 50-lecia KPN . W uroczystościach wzięło udział 4 ułanów i grupa jeźdźców ze stajni w Julinku skąd wyruszyliśmy rajdem do Wierszy.