Literatura

Dotychczas ukazały się następujące publikacje o 2 Pułku Ułanów Grochowskich, które można pożyczyć w naszej biblioteczce pułkowej:

 8385621040

2 Pułk Ułanów Grochowskich

Autor: Adam Dobroński

Wydawnictwo: Ajaks

Seria: Zarys historii wojennej pułków w kampanii wrześniowej

Oprawa: miekka
Ilość stron: 50
Wymiary: 145 x 205 mm

 


 

 17685-e137373740592611

2 . Pułk Ułanów Grochowskich im. gen. Dwernickiego 1917-1939

Autorzy:  Dobroński A. C., Skłodowski K.

Wydawnictwo:  Muzeum Okręgowe w Suwałkach
Rok wydania: 2008
ISBN: 978-83-61494-12-6

Oprawa: twarda
Ilość stron: 368
Wymiary: 174 x 244 mm

Obszerna, bogato ilustrowana monografia 2 Pułku Ułanów Grochowskich im. gen. Dwernickiego, który w latach 1921–1939 stacjonował w Suwałkach. Książka składa się z sześciu części. W pierwszej – Tradycja „Białych Ułanów” – omówiony został rodowód 2 pułku w okresie przedrozbiorowym, jego udział w wojnach napoleońskich oraz okres Królestwa Kongresowego. W części drugiej – W bojach na Kresach (1917–1918) – ukazano dzieje sformowanego na Wołyniu 2 Pułku Ułanów Polskich I Korpusu Polskiego w Rosji. W części trzeciej – W wojnie o niepodległość i granice (1918–1921) – odtworzenie pułku w Wojsku Polskim niepodległej Rzeczypospolitej, udział w działaniach na Ukrainie, Wołyniu i Śląsku Cieszyńskim oraz bojach wojny polsko-bolszewickiej. W części czwartej – W garnizonie Suwałki (1921–1939) – przedstawiono niespełna dwudziestoletnią pokojową służbę pułku w mieście nad Czarną Hańczą: skład, kadrę, przebieg szkolenia i warunki służby, koszary, uzbrojenie, gospodarkę, pułkowe uroczystości, zwyczaje i odrębności oraz udział w życiu miasta. Część piąta – Wojna (1 września – 5 października 1939) – omawia udział w kampanii jesiennej 1939 roku: działania na pograniczu polsko-pruskim w pierwszych dniach wojny, odmarsz w rejon Zambrowa, walki w rejonie Rutek i wycofanie się rozczłonkowanego pułku w rejon Puszczy Białowieskiej, a następnie walki w składzie Dywizji Kawalerii „Zaza”, wraz z którą pułk zakończył swój szlak bojowy w bitwie pod Kockiem. Dodany został także krótki rys 102 Pułku Ułanów, który zasilił obrońców Grodna, a po walkach z wojskami sowieckimi wycofał się na Litwę. Część ostatnia – Po wojnie – przedstawia wojenne i powojenne losy „białych ułanów”, podtrzymywanie więzi i upamiętnianie pułkowych tradycji na emigracji i w kraju.


 

Historia 2 Pułk Ułanów Grochowskich im. gen. Dwernickiego

2 Pułk Ułanów Grochowskich im. gen. Dwernickiego

Autorzy: Praca zbiorowa

 

Wydawca: Edipresse

Rok wydania:2012

ISBN:9788377692240

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 96
Wymiary: 17.0 x 24.0cm

Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939 to wyjątkowa seria książek poświęconych pułkom międzywojennej jazdy polskiej. W każdym 100-stronnicowym tomie opisujemy szczegółowo jeden z 40 pułków kawalerii Wojska Polskiego II Rzeczpospolitej, gdzie oprócz historii pułku, biogramów kolejnych dowódców, dokładnego przedstawienia sztandaru, odznaki i mundurów, czytelnik znajdzie także szczegółowy i wyczerpujący opis najważniejszego boju danej jednostki, a także jedną z części Leksykonu uzbrojenia kawalerii . Do tworzenia naszej serii zaprosiliśmy największe autorytety w dziedzinie kawalerii oraz jej uzbrojenia: Lesława Kukawskiego, Julisza S. Tyma, Andrzeja Konstankiewicza oraz Pawła Rozdżestwieńskiego. Niewątpliwą zaletą naszej kolekcji jest duża liczba, często nigdy dotychczas niepublikowanych, unikatowych zdjęć udostępnionych przez Narodowe Archiwum Cyfrowe, Centralne Archiwum Wojskowe oraz prywatnych kolekcjonerów.


 

 2pulkulanow

DZIEJE 2 PUŁKU UŁANÓW GROCHOWSKICH 1917-1939

Autorzy: Praca zbiorowa

Wydawca: Polonia Militaris

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 20
Wymiary: 305 x 255 mm

 

DZIEJE 2 PUŁKU UŁANÓW GROCHOWSKICH IMIENIA GEN. JÓZEFA DWERNICKIEGO 1917-1939 (ALBUM PAMIĄTKOWYCH FOTOGRAFII). Bardzo dużo zdjęć, każda z kartek albumu wydana na grubym tekturowo-lakierowanym papierze.


 2013-09-09-6271

Zarys historji wojennej 2-go pułku ułanów grochowskich im. Gen. Józefa Dwernickiego

Autor: Herkner Władysław Seweryn

Wydawca: Wojskowe Biuro Historyczne

Rok wydania:1929

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 20
Wymiary: 305 x 255 mm

Zarys historji wojennej 2-go pułku ułanów grochowskich im. Gen. Józefa Dwernickiego w wojnie Polsko – Bolszewickiej.

Publikację można zobaczyć pod adresem: Zarys historji wojennej 2-go pułku ułanów grochowskich im. Gen. Józefa Dwernickiego


 

 155x220

Boreml 1831.

Autor: Dariusz Ostapowicz

Wydawnictwo: Bellona

Seria: Historyczne Bitwy

Rok wydania: marzec 2010

Oprawa: Miękka

Ilość stron: 264
Wymiary: 12,5 x 19,5 cm

Bitwa pod Boremlem, stoczona na Wołyniu, nad Styrem 19 kwietnia 1831 roku została oceniona wysoko przez najlepszych polskich historyków wojskowości i znawców epoki. Polska kawaleria dokonała w niej najświetniejszej – w opinii prof. W. Tokarza – szarży w powstaniu listopadowym. Bitwa rozpoczęła się wraz z wejściem jazdy rosyjskiej na otwarte pole pod Boremlem. Gen. Dwernicki wysunął baterię kpt. Puzyny i dał rozkaz do otwarcia ognia, a pierwszej linii jazdy rozkazał zaatakować armaty rosyjskie. Raz tylko zdążyły wystrzelić i dostały się w ręce krakusów, a następnie szwadrony polskie uderzyły na brygadę dragonów rosyjskich. 

 

 9788373992917

Generał brygady Józef Marian Smoleński “Kolec” (1894-1978). Ósmy ułan Beliny

Autor: Praca zbiorowa

Wydawca: Rytm

Rok wydania:2008

Oprawa: twarda

Ilość stron: 776
Wymiary: 176×250 mm.

Ósmy ułan Beliny – generał brygady Józef Marian Smoleński (1894-1978), żołnierz Strzelca i 1 Kompanii Kadrowej, 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich i 7 Pułku Ułanów Lubelskich, uczestnik walk o niepodległość i granice Rzeczypospolitej 1914-1920, absolwent Wyższej Szkoły Wojennej, szef sztabu 4 Dywizji Kawalerii, oddziałów I i III Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódca 2 Pułku Ułanów Grochowskich, komendant Centrum Wyszkolenia Kawalerii, szef Oddzialu II Sztabu Głównego ZWZ we Francji, szef Oddziału VI Sztabu Naczelnego Wodza, komendant Wyższej Szkoły Wojennej na obczyźnie, II zastępca szefa Sztabu Naczelnego Wodza, zastępca dowódcy 3 Dywizji Strzelców Karpackich w kampanii włoskiej. Pozbawiony obywatelstwa polskiego – polityczny emigrant, wiceprezes Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii i prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie. Książka zawiera bogatą spuściznę pisarską generała: jego wspomnienia, artykuły i listy, fragmenty książek i wykłady z Wyższej Szkoły Wojennej, dokumenty archiwalne ukazujące przebieg służby wojskowej w Polsce i Wielkiej Brytanii, a także wywiady z generałem oraz – szczególnie cenne – dzienniki z lat 1939-1940 oraz 1944-1945.


 

 general_m

Generał Brygady Adolf Mikołaj Waraksiewicz (1881-1960)

Autor: Bielski Mieczysław

Wydawca: Adam Marszałek

Rok wydania:1998

Ilość stron: 225

Zadaniem tej pracy jest prezentacja sylwetki gen. Adolfa Mikołaja Waraksiewicza. Powinno to, zdaniem autora, służyć popularyzacji odpowiednich wzorców osobowych w trudnym okresie transformacji w Polsce. Gen. Waraksiewicz był zawodowym oficerem rosyjskiej kawalerii, uczestnikiem wojny rosyjsko-japońskiej, I wojny światowej, walk o niepodległość Rzeczypospolitej. W wojsku polskim cieszył się sławą znakomitego kawalerzysty, zagończyka, o ogromnym doświadczeniu, który dosłużył się rangi generalskiej i komend wielkich jednostek kawalerii. Należał do postaci znanych, cieszących się wśród kawalerzystów i wyższych oficerów wojska polskiego dużym autorytetem.


 

 5040919_400

Szable w dłoń !

Autor: Tadeusz Rószkiewicz

Wydawca: Bellona

Rok wydania:1991

Oprawa: miekka

Ilość stron: 176

 

Wspomnienia oficera kawalerii, w roku 1939 i w okresie go poprzedzającym adiutanta 2. Pułku Ułanów Grochowskich. Autor sięga pamięcia do lat dziecinnych, szczególny nacisk kładzie jednak oczywiście na kawaleryjski aspekt swego życia. Wspomina grudziądzkie CWK, następnie pokojową służbę w 2. puł, wreszcie udział w kampanii polskiej, którą zakończył niewolą po udziale w bitwie pod Kockiem.


 

 skulicz-06

Ujeżdżenie i skoki

Autor: Bronisław Skulicz

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Rok wydania:1992

Ilość stron: 222

 

 

 

Nowoczesny podręcznik jazdy konnej przygotowujący młodych adeptów jeździectwa do prawidłowego ujeżdżania i skoków przez przeszkody. Nauka dosiadania, chodów, najazdów i skoków. Zestaw systematycznych ćwiczeń na ujeżdżalni i w terenie, opis przebiegów konkursów ujeżdżania i skoków, crossów, WKKW (Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego). Przydatny zarówno dla początkujących jeźdźców-amatorów, jak i instruktorów oraz zawodników biorących udział w konkursach i zawodach hippicznych.


 

 Stoczek - Nowa Wieś 1831 _k1_

Stoczek – Nowa Wieś 1831

Autor: Tomasz Strzeżek

Wydawca: Bellona

Rok wydania: Listopad 2010

Ilość stron: 288
Wymiary: 125 x 195 mm

 

Jedno z największych zwycięstw polskich podczas Powstania Listopadowego. Bitwa, która przeszła do legendy narodowej i o której śpiewano patriotyczne pieśni i piosenki. Autor omawia działania korpusu generała Józefa Dwernickiego w pierwszej fazie wojny polsko-rosyjskiej 1831 roku. Jego przeciwnikiem był V korpus rezerwowy kawalerii dowodzony przez gen. Cypriana Kreutza, który najpierw miał opanować województwo lubelskie Królestwa Polskiego, a następnie rozwinąć działania wspierające główną armię w jej operacjach przeciwko armii polskiej. Dwernicki utrudnił V korpusowi realizację tych zadań. Najpierw pod Stoczkiem 14 lutego 1831 roku pobił, gen. Geismara, podkomendnego Kreutza, a następnie staczając bój pod Nową Wsią 19 lutego 1831 roku z awangardą korpusu dowodzonego przez samego Kreutza.


 

 tak_bylo_niedemokratyczne_wspomnienia_eustachego_sapiehy_IMAGE1_268320_12

Tak było… Niedemokratyczne wspomnienia Eustachego Sapiehy

Autor: Eustachy Sapieha

Wydawca: Świat Książki

Rok wydania: 2012

Ilość stron: 416
Wymiary: 245 x 173 mm

Książa opisuje szczęśliwe dzieciństwo i młodość autora, jego przeżycia wojenne we wrześniu 1939 r., pięć lat niemieckiej niewoli w oflagu i pierwsze powojenne lata w Europie.

 

 ulani-grochowscy_0_b

Ułani Grochowscy

Autor: Adam Dobroński

Wydawca: Środowisko 2 Pułku Ułanów Grochowskich

Rok wydania: 1992

Ilość stron: 165

 

Książka szczegółowo opisuje działania wojenne, jak i życie żołnierzy w czasie pokoju.