Dzień Wszystkich Świętych 2015

W przeddzień wszystkich świętych oraz w dniu 1 listopada Członkowie Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich zapalili znicze przy grobach ułanów i oficerów 2 Pułku. W tym roku oprócz Warszawy gdzie są pochowani ułani na cmentarzach: Powązki Wojskowe, Warszawskie Stare Powązki, cmentarz Bródnowski, swoją akcję rozszerzyliśmy na inne miejscowości. Stowarzyszenie zapaliło znicz pamięci w Celestynowie, Serokomli, Grodzisku Mazowieckim, Rzekuniu, Suwałkach, Laskach. Wśród wielu odwiedzonych grobów zapalając znicze wspominaliśmy sylwetki m.in. wach. Jana Krawczyka, mjr. Kazimierza Szoslanda, płk. Kazimierza Plisowskiego, rtm. Tadeusza Rószkiewicza, ppor. Ludwika Karnkowskiego, rtm. Henryka Jodkowskiego. Po raz kolejny mieliśmy zaszczyt wziąć udział w akcji prowadzonej przez Zespół Szkół im. 2 Pułku Ułanów z Przebrodu. Szkoła od kilku lat w dzień wszystkich świętych na cmentarzu w Suwałkach przy obelisku 2 Pułku Ułanów Grochowskich zapala 243 znicze upamiętniające ułanów z tego pułku. Przy każdym zniczu przypięty jest biało-granatowy proporczyk oraz imię i nazwisko poległego ułana. Nie mogło zabraknąć “naszego” znicza przy obelisku upamiętniającego gen. brygady Adolfa Waraksiewicza w Mszanowie. W tym roku zapalono znicz przy pomniku ułanów 2 PU, którzy polegli w trakcie walk z bolszewikami. Walki toczone były na ziemi rzekuńskiej w sierpniu 1920 roku i zostali pochowani w zbiorowej mogile, na cmentarzu parafialnym w Rzekuniu, obok mogiły marynarzy z 1 batalionu Pułku Morskiego.