Dzień Patrona w Zespole Szkół w Przebrodzie

15 maja 2015 roku przedstawiciele naszego Stowarzyszenia mieli zaszczyt uczestniczyć w obchodach Dnia Patrona, w Zespole Szkół im. 2 Pułku Ułanów w Przebrodzie. Ze względu na 5. rocznicę nadania imienia szkołom, tegoroczne obchody miały charakter szczególny i uroczysty.

Obchody Dnia Patrona rozpoczęły się uroczystym apelem przed gmachem szkoły, w miejscu gdzie znajdują się głazy upamiętniające 2 Pułk Ułanów Grochowskich – Patrona Szkół. W obecności pocztów sztandarowych, nauczycieli oraz uczniów na maszt została wciągnięta flaga narodowa oraz proporzec w biało-granatowych barwach – barwach 2 Pułku Ułanów. Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego oraz Hymnu Szkoły uczniowie zapalili symboliczne znicze a pamięć o Białych Ułanach została uczczona minutą ciszy.

Kolejnym etapem obchodów Dnia Patrona było odwiedzenie suwalskiego cmentarza. Wybraliśmy się tam w towarzystwie delegacji uczniów z Przebrodu. Przy obelisku upamiętniającym poległych ułanów oddaliśmy hołd oraz uczciliśmy Ich pamięć zostawiając wiązankę kwiatów oraz zapalając znicze. Następnie, wraz z uczniami, udaliśmy się w inną część cmentarza, do zbiorowej mogiły, w której pochowany jest m.in. wachmistrz Zygmunt Paliński – oficer 2 Pułku Ułanów.

W dalszej części dnia, w szkolnej klasie poprowadziliśmy dwie lekcje historii. W pierwszej kolejności spotkaliśmy się z uczniami szkoły podstawowej a następnie z gimnazjalistami. Podczas tych spotkań staraliśmy się przekazać uczniom wiedzę z zakresu umundurowania, wyposażenia ułana i konia oraz ważnych dat i wydarzeń z zakresu historii 2 Pułku Ułanów. Opowiadaliśmy również o zwyczajach i tradycjach jakie panowały w przedwojennej kawalerii. Głód wiedzy niezwykle zaangażowanej w spotkanie z nami młodzieży zaspokajaliśmy odpowiadając na szereg ciekawych pytań.

Kulminacyjną częścią obchodów Dnia Patrona była zorganizowana w doskonały sposób akademia szkolna. W nowej sali gimnastycznej zgromadzili się wszyscy uczniowie, grono pedagogiczne oraz licznie zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in. rodzice uczniów oraz przedstawiciele lokalnych władz. Podniosły charakter uroczystości został doskonale podkreślony przez wyjątkowy wystrój sceny, którego część stanowiły ułańskie lance z proporcami a w centralnym miejscu zawieszony został portret generała Józefa Dwernickiego, twórcy 2 Pułku Ułanów. Uroczystą przemowę wygłosiła pani Dyrektor Zdzisława Milewska, witając wszystkich zgromadzonych oraz dziękując wszystkim, którzy przez szereg lat swą pracą przyczynili się do sukcesów, jakie odnoszą Szkoły, w pielęgnowaniu pamięci o swoim Patronie.

Po zakończeniu swojej przemowy pani Dyrektor udzieliła głosu członkom zarządu naszego Stowarzyszenia. Przygotowani na tę okazję, na ręce pani Dyrektor, złożyliśmy symboliczne podziękowania dla całej Społeczności szkolnej Zespołu Szkół w Przebrodzie w uznaniu zasług na rzecz krzewienia tradycji kawaleryjskich i patriotycznych 2 Pułku Ułanów Grochowskich im. gen. Dwernickiego. Wyraziliśmy również słowa naszego uznania dla uczniów, całego grona pedagogicznego oraz rodziców i wielu innych osób, za 5 lat pracy i godnego naśladowania wysiłku, ukierunkowanego na pielęgnowanie pamięci o 2 Pułku Ułanów. W sposób szczególny podziękowaliśmy również naszemu Przyjacielowi Stanisławowi Mackiewiczowi – nauczycielowi historii, gdyż to on był inicjatorem nadania szkołom imienia 2 Pułku Ułanów, napisał słowa szkolnego hymnu o Białych Ułanach, zainicjował i doskonale prowadzi coroczną akcję „Przywrócić pamięć” oraz koordynuje wszelkie działania naszego Stowarzyszenia, w których bierze udział młodzież z Przebrodu. Za całokształt pracy i wysiłku włożonego w pielęgnowanie pamięci o Ułanach Grochowskich oraz patriotyczną postawę, która zasługuje na najwyższe słowa uznania, pan Mackiewicz został uhonorowany przez nas Odznaką 2 Pułku Ułanów. Jesteśmy przekonani, że Odznaka ta, z jednej strony pozwoli nam wyrazić nasz podziw dla zasług pana Mackiewicza a z drugiej strony będzie dla niego doskonałą motywacją do dalszego wysiłku, związanego z kultywowaniem pamięci o naszym wspólnym Patronie. Z tej okazji, na forum całej szkolnej społeczności, został odczytany list gratulacyjny, który do pana Mackiewicza przesłał z Jasnej Góry Kapelan Żołnierzy Niepodległości – Ojciec Eustachy Rakoczy, będący również uhonorowanym Odznaką 2 Pułku Ułanów.

W dalszej części akademii odbył się występ uczniów, którzy w artystyczny sposób wszystkim przybyłym gościom zaprezentowali wojskowe wiersze i piosenki oraz bardzo ciekawe układy choreograficzne. Na nasz wyjątkowy podziw zasługiwały oczywiście recytacje i śpiewy z kawalerią jako motywem głównym oraz piękne wykonany nasz taniec narodowy – Polonez. Następnie mieliśmy możliwość zapoznania się obszerną prezentacją, w trakcie której uczniowie przedstawili działania szkoły, związane z ważnymi wydarzeniami, mającymi miejsce na przestrzeni ostatnich 5 lat, dotyczącymi pielęgnowania pamięci o Białych Ułanach.