Akcja “Armata dla Stoczka”

Blisko 185 lat temu, 14 lutego 1831 r., pod Stoczkiem Łukowskim miała miejsce pierwsza, zwycięska bitwa w powstaniu listopadowym. To zwycięstwo podniosło morale polskiego społeczeństwa i było wielokrotnie opiewane w licznych dziełach kultury. Po tej niosącej nadzieję batalii, Generał Józef Dwernicki, dowódca spod Stoczka, został nazwany przez ówcześnie żyjących “zdobywcą armat”. Jedną armatę wysłał do Warszawy pisząc “Jestem jedną z jedenastu zdobytą pod Stoczkiem armat, gdzie sławny pogromca Turków Gejsmar dowodził. Nie oddajcie jej Polacy chociażby z ostatnią kropli krwi Waszej”. Jak ważna była to bitwa może świadczyć fakt, że jest wymieniania wśród 15 najważniejszych wydarzeń Lubelszczyzny, wśród wydarzeń takich, jak unia lubelska. Dziś my, inicjatorzy akcji “Armata dla Stoczka” zachęcamy do włączenia się w nasze działania, których celem jest postawienie w centrum miasta repliki działa, które „pod Stoczkiem zdobywała wiara”. Armata ta ma być wierną repliką oryginału z początku XIX wieku. Lufa armatnia będzie ważyła 300 kg mierząc 150 cm, a koła, na których będzie zamontowany stelaż, będą miały również ponad metr wysokości. Koszt odlewu armaty to 18 tysięcy złotych. Pragniemy, żeby armata stała się elementem naszej pamięci historycznej, naszej tożsamości, widzialnym znakiem naszej wdzięczności dla powstańców. Wierzymy także, że stanie się atrakcją dla odwiedzających nasz region turystów. Chcemy, by był to owoc wspólnych działań całego społeczeństwa miasta i gminy Stoczek Łukowski, aby każdy mógł być fundatorem tego symbolu patriotyzmu, pamięci naszych ojców i dziadów.Dlatego powołaliśmy komitet, który uzyskał pozwolenie na zbiórkę publiczną (nr 2015/3666/KS), ale także prowadzimy inne aktywności jak akcja crowdfundingowa, czy próba zainteresowania naszymi działaniami różnego rodzaju instytucji, firm i osób fizycznych. Postępy naszej akcji można śledzić m.in na stronie: [link]. Wierzymy, że w 185 rocznicę bitwy pod Stoczkiem, 14 lutego 2016 r. nasze uroczystości rozpoczną się od wystrzału z armaty. Zachęcamy do włączenia się do naszej akcji. Jest to niewątpliwie jedyna okazja, aby symbolicznie oddać hołd powstańcom. Armata to symbol, który nas łączy, to symbol, który charakteryzuje przeszłość Stoczka Łukowskiego.Powstańcy zdobyli armaty dla nas, dziś my postawmy ją dla nich. Doceniamy każdą pomoc zarówno w zakresie promocji, upowszechniania informacji o naszej akcji, jak również wsparcia rzeczowego, finansowego i mentalnego. Już teraz zapraszamy na uroczystość odsłonięcia repliki armaty, która odbędzie się 14 lutego 2016 r. w 185 rocznicę bitwy.

Podajemy również dane do specjalnie utworzonego na cel zbiórki konta bankowego:

Stowarzyszenie Inkubator Kreatywności Społecznej l. Ośrednia 17, 21-450 Stoczek Łukowski nr konta; 77 2030 0045 1110 0000 0415 0610.

Z wyrazami szacunku
Łukasz Szczepańczyk