Szczęśliwego Nowego Roku!

Członkom Stowarzyszenia, Rodzinie Pułkowej, wszystkim żołnierzom pełniącym służbę w kraju oraz zagranicą, weteranom i kombatantom, życzymy szczęśliwego Nowego Roku.

Zarząd oraz Członkowie Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich

Opublikowano dnia , autor Jakub Feluch.

Wesołych Świąt!

Święta Bożego Narodzenia, to czas radości, nadziei, pojednania i przyjaźni, którego nieodłącznym symbolem jest zwyczaj dzielenia się z najbliższymi opłatkiem. Tegoroczne Święta mogą się nieco różnić od poprzednich. Jednak bez względu na to, czy będzie dzielić nas odległość, czy zasiądziemy przy wspólnym stole, niechaj wszędzie, każdemu z nas, towarzyszą niegasnący optymizm i ludzka życzliwość. We wspomnieniach nie zapominajmy o tych, których nie ma już wśród nas. Niech wolne miejsce przy stole, będzie symbolem pamięci i wspólnoty z bliskimi tych, którzy oddali życie, przywracając pokój i nadzieję. Członkom Stowarzyszenia, Rodzinie Pułkowej, wszystkim żołnierzom pełniącym służbę w kraju oraz zagranicą, weteranom i kombatantom, składamy życzenia zdrowych, spokojnych i bezpiecznych Świąt. Żołnierzom dziękujemy za Wasze oddanie w codzienną służbę na rzecz bezpieczeństwa naszego kraju i życzymy Wam, aby Święta Bożego Narodzenia upłynęły w rodzinnej atmosferze i pokoju.

Zarząd oraz Członkowie Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich

Opublikowano dnia , autor Jakub Feluch.

Wigilia Ułanów Grochowskich 2021

W tym roku po raz pierwszy w powiększonej Rodzinie Pułkowej razem z czołgistami z 2bcz z 1 Warszawskiej Brygady Pancernej mogliśmy przełamać się opłatkiem. Dziękujemy wszystkim przybyłym Gościom i składamy najlepsze życzenia żołnierzom 1WBPanc. którzy te święta spędzą strzegąc polskiej granicy.

Opublikowano dnia , autor Kamil Kaczorowski.

Żołnierska Pamięć 2021

W ramach akcji Żołnierska Pamięć w dniu 29 października odwiedziliśmy również cmentarz w Rutkach-Kossakach. Razem z żołnierzami 2bcz z 1 Warszawską Brygadą Pancerną oraz przedstawicielami lokalnej społeczności, złożyliśmy znicze na grobie Ułanów 2 Pułku. Serdeczne podziękowania składamy na ręce Wójta Gminy Rutki - Dariusza Modzelewskiego oraz pani Anny Wądołowskiej, dyrektora Szkoły Podstawowej im. 2. Pułku Ułanów Grochowskich w Rutkach za wspólne upamiętnienie bohaterstwa Białych Ułanów oraz ciepłe przyjęcie w murach szkoły.

Opublikowano dnia , autor Kamil Kaczorowski.

Przywrócić Pamięć 2021

Dnia 29.10.2021 na cmentarzu przy ulicy Bakałarzewskiej, przy pomniku poświęconym ułanom 2 Pułku Ułanów Grochowskich, po raz dziewiąty stanęły 243 znicze. Ustawili je tu uczniowie ze szkoły Podstawowej w Przebrodzie, realizując w ten sposób kolejny raz akcję Przywrócić Pamięć. Każdy znicz oznaczony jest tabliczką z imieniem i nazwiskiem ułana, który oddał życie za wolność Polski w szeregach 2 Pułku. Tegoroczna uroczystość miała szczególny wymiar. Obok nauczycieli, uczniów z klas V-VIII i sztandaru szkoły pod pomnik przybyła delegacja 2 Batalionu Czołgów z 1 Warszawska Brygada Pancerna z dowódcą #2bcz ppłk Marcinem Krzemińskim. Batalion ten dziedziczy tradycje i barwy 2 Pułku Ułanów Grochowskich. Przybył także Krzysztof Gwaj, zastępca wójta gminy Suwałki, na terenie ktorej funkcjonuje szkoła. Muzeum Okręgowe i GRH Garnizon Suwałki reprezentowali z-ca dyrektora Wiesław Kapla i Krzysztof Skłodowski. Miłą niespodziankę sprawili swoim przybyciem państwo Aldona i Bogusław Ustach, wnuki wach. Stanisława Ustacha, spokrewnieni także z drugim ułanem Wacławem Zdankiewiczem. Nie zabrakło też przedstawicieli Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich w osobach Jakuba Felucha i Kamila Kaczorowskiego. Po przybyciu gości z Warszawy przy pomniku stanęła żołnierska warta honorowa. Przy poczcie sztandarowym szkoły stanął żołnierz z umieszczonym na lancy ułańskiej proporcem dowódcy Pułku. Stanisław Mackiewicz opowiedział o pomniku i realizowanej od 9 lat akcji Przywrócić Pamięć. Obejmuje ona dni listopadowych świąt (1 i 11 listopada) i jest organizowana przez uczniów Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie. Chwilą ciszy uczczono Białych Ułanów. Na płycie pomnika, obok stojących zniczy ułańskich, zapłonęły znicze ustawione przez gości. Uroczystość zakończyło postawienie przez uczniów dwóch szczególnych zniczy. Pierwszy to znicz poświęcony Nieznanemu Ułanowi, którego nazwiska nie zapisano na kartach historii. Drugi natomiast to Znicz Pamięci, który palił się przy Ułańskim Pomniku przez rok (od listopadz 2017 do listopada 2018). Upamiętniono w ten sposób 100 rocznicę powstania 2 Pułku Ułanów i 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Po uroczystości uczniowie udali się do szkolnego autobusu, aby powrócić do szkoły. Delegacja 2 Batalionu Czołgów i członkowie Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich odwiedzili groby Białych Ułanów spoczywających na suwalskim cmentarzu. Postawiono znicze na grobach (stopnie i funkcje według stanu z sierpnia i września 1939): 1. Mjr Stanisław Żukowski – grób symboliczny, w sierpniu 39 dowódca szwadronu zapasowego, od poł. września dowódca 101 rezerwowego pułku, ranny w czasie bitwy pod Kodziowcami (22.09.39), zmarł i został pochowany w Olicie na Litwie. 2. Por. rez. Wincenty Rydzewski - zmobilizowany w sierpniu 39, od 2 września dow. szwadronu gospodarczego, zmarł po wojnie. 3. St. wach. Stanisław Mastalerek – podoficer sanitarno-medyczny, zmarł po wojnie. 4. St. wach. Mordel Filip – szef 1 szwadronu, zmarł po wojnie. 5. Wach. Antoni Matusiak – szef 2 szwadronu, zmarł po wojnie. 6. St. wach. Zygmunt Paliński – szef szwadronu 3, aresztowany przez Niemców jako zakładnik w październiku 44, zamordowany w okolicach Raczek koło Suwałk. 7. St. wach. Andrzej Wędkowski – szef szwadronu ckm, zmarł po wojnie. 8. St. wach. Stanisław Klimczewski – szef szwadronu gospodarczego, zmarł po wojnie. 9. Wach. Stanisław Ustach - 4 szwadron, pobity w czasie przesłuchań przez Niemców, zmarł w 40. 10. Wach. Franciszek Mickiewicz – dowództwo pułku, zmarł po wojnie. 11. Plut. Lewandowski Bartłomiej - 2 szwadron, zmarł po wojnie. 12. Plut. Józef Grzegorek – podkuwacz, zmarł po wojnie. 13. Kpr. Zdankiewicz Wacław – trębacz, zmarł po wojnie. 14. Zdzisław Paliński – syn wach. Palińskiego, ostatni prezes suwalskiego koła skupiającego Ułanów Grochowskich i ich rodziny.

Opublikowano dnia , autor Kamil Kaczorowski.

Święto 1 Warszawskiej Brygady Pancernej

Dnia 12 października 2021 r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Święcie 1 Warszawskiej Brygady Pancernej. Jako że 2bcz dziedziczy tradycje 2 Pułku Ułanów Grochowskich, członkowie naszego Stwarzyszenia wzięli udział konno w uroczystym apelu, podczas którego zostały wręczone nagrody i wyróżnienia. Wszystkim żołnierzom 1WBPanc i ich rodzinom składamy najserdeczniejsze życzenia pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.

Opublikowano dnia , autor Kamil Kaczorowski.

Odsłonięcie pomnika gen. Józefa Dwernickiego w Suwałkach

W ostatnich latach powodów do bywania i świętowania w Suwałkach było sporo. Realizacja projektów w ramach Suwalskiego Funduszu Obywatelskiego, których motorem był Pan Stanisław Łobacz, pozwoliła na odrestaurowanie w 2017 roku bramy wjazdowej i cokołu zniszczonego przez Niemców pomnika gen. Dwernickiego. Doszła do tego 100 rocznica powstania 2 Pułku Ułanów w 1 Korpusie Polskim w Rosji. Z rocznicą związana była akcja Znicz Pamięci. Polegała ona na utrzymaniu przez rok płomienia znicza palącego się przed pomnikiem poświęconym poległym ułanów na cmentarzu w Suwałkach. O znicz dbali absolwenci i uczniowie szkół noszących im. 2 Pułku Ułanów w Przebrodzie. W 2019 odtworzono i odsłonięto orły, posadowione na pylonach bramy wjazdowej do koszar. W 2021 roku, także w ramach Budżetu Obywatelskiego, na pustym cokole pojawił się i został odsłonięty, odtworzony pomnik generała Dwernickiego. Powiązane to było z XX Piknikiem Kawaleryjskim, w którym co roku biorą udział przedstawiciele wielu stowarzyszeń kawaleryjskich. Organizatorem pikniku od samego początku jest Muzeum Okręgowe w Suwałkach i GRH Garnizon Suwałki. Odsłonięcie pomnika gen. Dwernickiego miało szczególny wymiar dla tradycji Pułkowej. Wziął w nim udział szwadron honorowy 2. Batalionu Czołgów 1. Warszawskiej Brygady Pancernej z dowódcą batalionu ppłk. Marcinem Krzemińskim. Batalion ten w roku 2020 przejął tradycję i barwy 2 Pułku Ułanów Grochowskich. Obecne były ze sztandarami poczty Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich i Szkoły Podstawowej im 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie oraz członkowie Rodziny Pułkowej. Po oficjalnych uroczystościach dowódca batalionu, szwadron honorowy, poczet sztandarowy Stowarzyszenia i członkowie Rodziny Pułkowej udali się na cmentarz. Pod pomnikiem poświęconym poległym, pomordowanym i zmarłym ułanom dowódca batalionu złożył wiązankę kwiatów, postawiono zapalone znicze, pochylił się sztandar, z trąbki popłynęła melodia „Śpij kolego…”, zabrzmiał werbel. W tle pomnika łopotały proporce dowódcy Pułku i szwadronowe, ustawiane tam przez szkołę w Przebrodzie przy szczególnych okazjach. Uroczystość na cmentarzu była spełnieniem testamentu ostatnich ułanów. Tradycja i Pamięć znalazła realne oparcie w 2. Batalionie Czołgów 1. WBP.

Opublikowano dnia , autor Kamil Kaczorowski.

Życzenia Świąteczne

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy składamy najserdeczniejsze życzenia Rodzinie Pułkowej, Żołnierzom 2 batalionu czołgów 1. Warszawskiej Brygady Pancernej imienia generała Tadeusza Kościuszki oraz wszystkim przyjaciołom i sympatykom naszego Stowarzyszenia. Pragniemy, aby te Święta, mimo trudnej sytuacji jaką obecnie przeżywamy, przepełnione były miłością, nadzieją i wiarą. By ten ważny dla wszystkich czas upłynął w radosnej atmosferze, w zdrowiu, w bliskości z najważniejszymi dla nas osobami, choćby realizowanej tylko za pośrednictwem technicznych środków łączności. Byśmy po powrocie do normalności umieli doceniać te małe rzeczy, których tak nam obecnie brakuje, a zwłaszcza możliwości bezpośredniego kontaktu z rodziną, przyjaciółmi, bliższymi i dalszymi znajomymi.

Zarząd oraz Członkowie Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich

Wigilia Pułkowa A.D. 2019

Data: 14 grudnia 2019 r.

Miejsce: kościół św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej.

Kronikarz pułkowy podaje: Grono szanownych gości przybyło, aby najświetniejszym tradycjom polskim, zadość uczynić. Zebrali się ułani, rodzina pułkowa, wojska pancerne a i państwo podchorążowie delegacyję wystawili. Wigilię Pułkową czas zacząć!

Tyle duchem przedwojennego annalisty. Dziś, z nie mniejszą radością, słów kilka o ostatnim wydarzeniu.
Na chwilę przed Świętami Bożego Narodzenia, spotkaliśmy się w gronie ułańskiej rodziny, aby przełamać się opłatkiem. Przyjemnością było witać szerokie grono Gości. Przybyli potomkowie gen. Dwernickiego: Roman Dwernicki z żoną Joanną i synem Ludwikiem, był również syn rtm. Cyngotta, Marian wraz z córką Joanną oraz syn por. Henryka Rostworowskiego, Wojciech. Swoją obecnością zaszczycili nas ppłk Bartłomiej Chmielewski, dowódca 2 batalionu czołgów 1 Warszawskiej Brygady Pancernej wraz z por. Czapskim. Przybyła również 4-osobowa delegacja podchorążych z Akademii Wojsk Lądowych z Wrocławia, członków tamtejszej sekcji jeździeckiej. Byli wreszcie Ułani Grochowscy ze swoimi bliskimi. Bez mała 30 osób wytworzyło świąteczną atmosferę. Ksiądz wikary odprawił modlitwy a dowódca słowem wstępnym dał znak do życzeń. Nie było końca serdecznym uściskom, radosnym spojrzeniom a co wrażliwsi nie kryli wzruszeń. Wybrzmiały tradycyjne kolędy a następnie wszyscy zasiedli do wieczerzy. Ułani podawali domowe potrawy a gwar rozmów nie malał. Miejsce, czas oraz liczne grono sprzyjały wspomnieniom, lepszemu poznaniu, a co poniektórzy mogli odnowić dawne kontakty. Jeśli mowa o poznawaniu, cieszy nas obecność przedstawicieli 2 batalionu czołgów, ponieważ dzięki niedawnym wspólnym staraniom, ten właśnie pododdział najpewniej będzie dziedziczyć tradycje 2 Pułku Ułanów. Czas dobry jeszcze nadejdzie, aby o tym więcej napisać, ale takie spotkania cementują więzi. Równie mocno cieszy nas obecność młodych podchorążych, ponieważ to oni będą niedługo odpowiedzialni za formowanie żołnierskich charakterów, a gdzie morale wyższe jak w kawalerii!
Dodać należy, że z kościołem w Podkowie Leśnej jesteśmy wyjątkowo związani, ponieważ tam znajduje się pamiątkowa tablica ku czci Ułanów Grochowskich. Szczególnie wyróżnieni są rtm. Włodzimierz Suchodolski i ppłk Aleksander Chajęcki, oficerowie 2PU, którzy ukształtowali nasze Stowarzyszenie. Dlatego w trakcie spotkania Wigilijnego wyszliśmy na moment, aby zapalić światełko na znak przywiązania i pamięci.
Ponieważ, gospodarz nie oponował, a wręcz był rad, po zapaleniu światełka, rozpoczęły się kawaleryjskie śpiewy. Dzięki nieprzypadkowym słowom piosenek i dźwiękom gitary wytworzyła się niepowtarzalna atmosfera. Dość powiedzieć, że oprócz dowódcy swoimi umiejętnościami pochwalili się podchorążowie a i Wojciech Rostworowskich chwycił za gryf, wykonując piękną pieśń o służbie w Marynarce RP (nie bez powodu, bo napisaną do melodii konarmi Budionnego…).
Spotkanie zakończyliśmy podbudowani i z pełną wiarą w przyszłość Rodziny Ułanów Grochowskich.

Podziękowania należą się wszystkim zaangażowanym w organizację. Gościom za wytworzoną atmosferę, księdzu proboszczowi za udostępnienie miejsca a Ułanom za przygotowanie i pyszne potrawy (robione nierzadko wspólnie z najbliższymi).

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia, wszystkim sympatykom 2 Pułku, życzymy wszystkiego co najlepsze, pogody ducha oraz samych radosnych chwil spędzonych w gronie najbliższych. 

 

 

Autor tekstu: Kamil Kaczorowski

Hubertus w Akademii Wojsk Lądowych 2019

Zgodnie z jeździecko-myśliwskim zwyczajem w listopadowy dzień zebrali się jeźdźcy, aby uczcić święto swego patrona. W miejscu nieprzypadkowym, bo ośrodku jeździeckim Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Należy przyznać, że okoliczności tegorocznego biegu były wyjątkowo przyjemne. Gospodarz, czyli Sekcja Jeździecka AWL zadbał o swobodę miejsca i bezpieczeństwo oraz dobre zaplecze a pogodowa aura dopisywała uczestnikom oraz gościom. Oficjalnego otwarcia gonitwy dokonał ppłk rez. Czesław Goleń, wieloletni opiekun ośrodka. Nim jednak „lis” zaczął uciekać, młodzi podchorążowie mogli zaprezentowali swoje umiejętności. Pod dowództwem kpt. Wojciecha Kalinowskiego (członka naszego Stowarzyszenia) pokazali musztrę konno a następnie zaprezentowali sztukę władania bronią białą. Łozy, pierścienie, pozorniki oraz kapuściane głowy ścinane były wzorowo! Występy zakończone zostały pokazami woltyżerskimi. Rozentuzjazmowana występami publika niecierpliwie wyczekiwała finalnej gonitwy. Rolę mastra pełniła Anna Goleń, instruktorka ośrodka, natomiast lisem była st. szer. pchor. Dominika Kwiatkowska na koniu Norma. Jak przystało na dziarskiego podchorążego, lis nie dawał się złapać. Ku uciesze uczestników i publiki gonitwa trwała wiele rund. Zdolności jeździeckie oraz wspaniała klacz, nie ułatwiały goniącym zadania. Piszący te słowa pozwoli sobie na drobne przechwałki i zanotuje, iż dzięki wspaniałemu wierzchowcowi o imieniu Dywizor wpędził lisa w niemałe kłopoty, lecz chwały zwycięzców nie dostąpił… Ostatecznie zwyciężył st. szer. pchor. Piotr Ujma na koniu Raba. Wielkie gratulacje dla podchorążego! Nowy lis wykonał rundę honorową, po czym wszyscy uczestnicy gonitwy zaprezentowali się w galopie przed publicznością.
Po tak solidnej dawce emocji, każdy mógł odpocząć i zasmakować wojskowej kuchni. Opowieściom nie było końca a podchorąży Ujma z fantazją pełnił obowiązki zwycięzcy. Organizatorzy zadbali o ugoszczenie gości tak, że atmosfera sprzyjała długim jeździecko-wojskowym wspomnieniom. Nie zabrakło również ogniska, gitary i piosenek…

Warto podkreślić rolę sekcji jeździeckiej we współczesnej szkole oficerskiej. Młodzi podchorążowie mają okazję poznać ducha przedwojennego Centrum Wyszkolenia Kawalerii z Grudziądza. Wydatnie wpływa to na ich wartość, jako przyszłych oficerów Wojska Polskiego.

W imieniu Stowarzyszenia serdecznie dziękujemy za możliwość uczestnictwa i królewską gościnę. Z serca życzymy sukcesów i dalszego rozwoju sekcji. Ku chwale Kawalerii!!!

 

Zdjęcia ze strony Sekcja Jeździecka AWL

Zdjęcia Kamil Kaczorowski

Symboliczna ceremonia pogrzebowa st. wachm. Witolda WYRZYKOWSKIEGO

12 października 2019 r., po ponad 70 latach od tragicznej śmierci, odbyła się Msza Święta pogrzebowa w intencji st. wachm. Witolda WYRZYKOWSKIEGO, podoficera 2 Pułku Ułanów Grochowskich.

St. wachm. WYRZYKOWSKI służył w Pułku od 1934 r. do końca szlaku bojowego pod Kockiem, w październiku 1939 r. Po wykupieniu go przez rodzinę z niewoli niemieckiej, związany był z gorzelnią hrabiostwa Łosiów, miejscowość Niemce, gmina Lubartów pod Lublinem. Tam też został zamordowany 24 marca 1943 r. przez gestapo, najprawdopodobniej w wyniku donosu na jego działalność w Armii Krajowej. Rodzina w największej tajemnicy, nie mogąc nawet zapewnić udziału kapłana, pochowała ciało na cmentarzu parafialnym.

Dopełniając obowiązku względem zmarłego, uczestniczyliśmy w asyście pocztów sztandarowych w liturgii pogrzebowej. Dziękujemy synowi st. wachmistrza – Witoldowi WYRZYKOWSKIEMU – za przekazanie nam historii ojca oraz możliwość asystowania w symbolicznej ostatniej drodze.

Zdjęcia:

Msza Święta za śp. Witolda Wyrzykowskiego – Parafia św. Ignacego Loyoli w Niemcach

Uroczystości pogrzebowe po latach – Szkoła Podstawowa im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach

Ppor. Bartłomiej Lewandowski

W trakcie trwania ostatniego święta pułkowego w Suwałkach, spotkaliśmy rodzinę Ppor. Bartłomieja Lewandowskiego. Poniżej przedstawiamy notkę z życiorysu Podporucznika.

Ppor. Bartłomiej Lewandowski

W 1920 r bierze czynny udział w wojnie Polsko-Bolszewickiej, walczy pod Tarnopolem, Równem, bierze udział w obronie Grodna. W 1940 roku internowany na Litwie, wywieziony na Syberię. W 1941 r. zgłasza się do armi gen. Andersa i przemierza szlak do Iranu, następnie zostaje skierowany do Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Bierze udział w desancie pod Arnhiem, uczestniczy w wyzwoleniu Holandii. Po wojnie przebywa w Anglii, a w 1947 r powraca do kraju. Zatrudniony jest jako dozorca w zakładach drobiarskich. Ppor. Lewandowski pochowany jest na cmentarzu w Suwałkach w kwaterze mogił żołnierskich.   

Rekonstrukcja w Sochaczewie 1939 r.

W niedzielę 8.09.2019 r. na Polach Czerwonkowskich w Sochaczewie odbyła się rekonstrukcja Bitwy nad Bzurą z 1939 r. Była to pierwsza rekonstrukcja w której uczestniczyliśmy w Sochaczewie konno, wraz z kolegami z GRH 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, Sandomierskiego Ośrodka Kawaleryjskiego, East Riders zaprezentowaliśmy pluton 14 pluton 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Dziękujemy stajni Tarpan za użyczenie koni do rekonstrukcji.

Więcej fotografii na zaprzyjaźnionej stronie GRH Ułanów Jazłowieckich:Zdjęcia

Bitwa pod Mokrą

W 80-tą Rocznicę wybuchu II wojny światowej członkowie naszego stowarzyszenia obchodzili pod Mokrą, gdzie zwycięski bój 1 września 1939 stoczyła Wołyńska Brygada Kawalerii. Razem z ułanami 14 PU stanowiliśmy obsługę, działka przeciwpancernego Bofors podczas inscenizacji bitwy.

Święto Pułkowe Suwałki 2019 – 100-tna rocznica wyzwolenia m. Suwałk

Dwudziestego trzeciego sierpnia w Suwałkach Stowarzyszenie obchodziło coroczne święto pułkowe, w tym dniu uczestniczyliśmy w uroczystym odsłonięciu orłów na słupach bramy wjazdowej do koszar. Odsłonięcie orłów było zarazem początkiem obchodów 100-nej rocznicy wyzwolenia miasta Suwałk planowanych w dniach 23-25 sierpnia br. Wystawiono poczet sztandarowy, ułanów konno w mundurach XIX w, dla mieszkańców Suwałk przygotowano wystawę historyczną z pamiątkami po 2 Pułku Ułanów, którzy stacjonowali w tym miejscu, gdzie codziennie czy wychodząc do miasta czy na manewry opuszczali koszary bramą główną. W wrześniu 1939 r. już na zawsze opuścili koszary, aby bronić ojczyznę przed napaścią niemiecką a po 17-tym września sowiecką. Dwa lata temu wyremontowano bramę i cokół, na którym stał gen. Józef Dwernicki, w tym roku za pomocą starania Pana Stanisława Łobacza, (inicjator wpisania do funduszu obywatelskiego wyremontowania bramy i postawienia orłów) postawiono orły wykonane przez artystów- Olgę Wielogórską i Rafała Strumiłło.  W tym dniu w Muzeum Okręgowym odbyła się przygotowana przez stowarzyszenie i muzeum prelekcja przedwojennego filmu „Śluby ułańskie”. W dniu 24 sierpnia uczestniczyliśmy w dalszych obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości Suwałk, w mszy świętej w intencji suwalczan, poświeceniu sztandaru Polskiej Organizacji Wojskowej, zapalono znicze oraz złożono wieńce przed pomnikiem 2 Pułku Ułanów znajdującym się na cmentarzy parafialnym w Suwałkach przy ulicy Bakałarzewskiej (przed wojną pomnik ten stał na terenie koszar, jednak udało się go uratować przed zniszczeniem po wojnie, co nie udało się z popiersiem gen. Dwernickiego). Mamy nadzieję, że za rok na cokole powstanie pomnik gen Dwernickiego.

 

 

Zdjęcia:

Zdjęcia z dnia 23 sierpnia autorstwa Stanisława Mackiewicza

Zdjęcia z dnia 24 sierpnia autorstwa Stanisława Mackiewicza

Zapraszamy na tegoroczne święto pułkowe, które odbędzie się w Suwałkach w dniach 23-24.08.2019r. Program uroczystości: