Archiwa tagu: olszynka grochowska

Rekonstrukcja Bitwy pod Olszynką Grochowską 2016

W dniu 27-go lutego uczestniczyliśmy w obchodach 185-tej rocznicy Bitwy pod Olszynką Grochowską. Rekonstrukcja bitwy rozpoczęła się o godzinie 12-tej od koncentracji wojsk i odprawie dowódców na terenie szkoły muzycznej w parku im. płk. Jana Skrzypowskiego „Leśnika”, po odprawie wraz z mieszkańcami przeszliśmy na miejsce pola bitwy gdzie przed 185-latami w dniu 25 lutego 1831 roku rozegrała się najbardziej krwawa bitwa powstania listopadowego. W bitwie przeważającej liczebnie armii feldmarszałka Iwana Dybicza czoło stawiły polskie wojska. Inscenizacja miała miejsce w miejscu historycznym, niedaleko pomnika będącego równocześnie zbiorową mogiłą uczestników tego krwawego wydarzenia. Rekonstrukcja zaczęła się od przedstawienia publiczności oddziałów rekonstruktorów, którzy brali udział w tegorocznej inscenizacji. Kawalerzyści zaprezentowali pokaz musztry konnej. O godzinie 14-tej rozpoczęła się rekonstrukcja bitwy. Stowarzyszenie uczestniczyło w rekonstrukcji bitwy w XIX wiecznych mundurach. Była to już kolejna uroczystość upamiętnienia bitwy pod Olszynką Grochowską, w której bierzemy udział. Do zobaczenia w następnych obchodach Bitwy pod Olszynką Grochowską.

Powstanie listopadowe – 185-ta rocznica

W niedzielę 29 listopada br. w Warszawie, przy Pomniku Bitwy pod Olszynką Grochowską, upamiętniono 185. rocznicę Powstania Listopadowego. W uroczystości tej uczestniczyło Stowarzyszenie Ułanów Grochowskich, wystawiliśmy sekcję ułanów w „białych mundurach”.

Uroczystość, którą poprzedziła msza św. polowa, obyła się w asyście podchorążych z Wojskowej Akademii Technicznej i Dowództwa Garnizonu Warszawa. W jej trakcie został odczytany apel poległych i oddano salwę honorową. Na ceremonię przybył nowo mianowany Minister Obrony Narodowej p. Antoni Macierewicz oraz przedstawiciele z MON, przedstawiciele z urzędów dzielnicowych m.st. Warszawy, organizacji i związków kombatanckich oraz harcerskich, a także mieszkańcy. Uczestnicy uroczystości złożyli wieńce przed Pomnikiem Bitwy pod Olszynką Grochowską.

Pomnik Bitwy pod Olszynką Grochowską znajduje u zbiegu ulic Szerokiej i Traczy. Pomnik upamiętnia największą bitwę Powstania Listopadowego – bitwę o Olszynkę Grochowską z 25 lutego 1831 r., w której 59 tys. Rosjan pod dowództwem feldmarszałka Iwana Dybicza, dysponujących 178 armatami próbowało kilkoma falami natarcia przełamać linię obrony Polaków. Wojskami polskimi liczącymi ok. 36 tys. żołnierzy i 114 armatami dowodził generał Józef Chłopicki. Polacy zatrzymali natarcie na Warszawę, a na placu boju pozostało prawie 7,3 tys. powstańców i niemal 10 tys. żołnierzy carskich. W 1916 r. Towarzystwo Przyjaciół Grochowa postawiło na jednej z wydm w miejscu bitwy drewniany krzyż upamiętniający biorących w niej udział bohaterów. W setną rocznicę zmagań, w 1930 r., krzyż wymieniono na metalowy. Tradycyjnie uroczystości pod pomnikiem odbywają się corocznie w rocznicę bitwy oraz w rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego.

W czasie trwania Powstania Listopadowego siły polskie liczyły ok. 150 tys. żołnierzy, zaś siły Imperium Rosyjskiego dysponowały 200-tysięczym wojskiem. Powstanie upadło 21 października 1831 r.

Rekonstrukcja Bitwy pod Olszynką Grochowską

W dniu 7-go marca Stowarzyszenie wzięło udział w obchodach oraz rekonstrukcji „Bitwy pod Olszynką Grochowską”. To tutaj 25 lutego 1831 r. rozegrała się najbardziej krwawa bitwa powstania listopadowego, w której przeważającej liczebnie armii feldmarszałka Iwana Dybicza czoło stawiły polskie wojska. Inscenizacja miała miejsce w miejscu historycznym, niedaleko pomnika będącego równocześnie zbiorową mogiłą uczestników tego krwawego wydarzenia. Znajduję się tu także aleja chwały upamiętniająca osoby szczególnie oddane Polsce. Pomiędzy tablicami z nazwiskami ważnych oficerów Wojska Polskiego, osób duchownych, poetów oraz wyróżnionymi cywilami jest także głaz pamięci gen. dyw. Józefa Dwernickiego – wybitnego oficera 2 Pułku ułanów Grochowskich.

W XIX wiecznych mundurach wystawiliśmy konno pełną sekcje. Bitwę poprzedziły uroczystości, które miały miejsce w parku im. płk. Jana Szypowskiego „Leśnika” na terenie Szkoły Muzycznej tzw. Dworku Chłopickiego (ul. Grochowska róg Kwatery Głównej), gdzie odbyła się odprawa wojsk. Po odprawie wraz z mieszkańcami Warszawy przemieściliśmy się na pole bitwy. Przed inscenizacją obyły się pokazy grup rekonstrukcyjnych uczestniczących w wydarzeniu.

Rekonstrukcja Bitwy pod Olszynką Grochowską 2014

Dnia 8 marca 2014 br nasze Stowarzyszenie brało udział w rekonstrukcji „Bitwa pod Olszynką Grochowską”. To tutaj w 1831 roku, przeważającej liczebnie armii feldmarszałka Iwana Dybicza czoło stawiły polskie wojska. Inscenizacja miała miejsce w miejscu historycznym, niedaleko pomnika będącego równocześnie zbiorową mogiłą uczestników tego krwawego wydarzenia. Znajduję się tu także aleja chwały upamiętniająca osoby szczególnie oddane Polsce. Pomiędzy tablicami z nazwiskami ważnych oficerów Wojska Polskiego, osób duchownych, poetów oraz wyróżnionymi cywilami jest także głaz pamięci gen. dyw. Józefa Dwernickiego – wybitnego oficera 2 Pułku ułanów Grochowskich.

W XIX wiecznych mundurach wystawiliśmy konno pełną sekcje oraz jednego spieszonego ułana . Bitwę poprzedziły uroczystości, które miały miejsce przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. Nr 3 im. Juliusza Zarębskiego. Miała tu miejsce przemowa aktora, który wcielając się w postać poległego w bitwie gen. Żymirskiego zagrzewał wojska do nadchodzącej walki z Rosjanami.

Kolejnym elementem rekonstrukcji był pokaz musztry kawaleryjskiej. Pomimo dużego zróżnicowania grup rekonstrukcyjnych (cztery sekcje), udało się zaprezentować fragmenty wyszkolenia kawaleryjskiego.

Za udostępnienie zdjęć dziękujemy Panu Bartoszowi Morąg.