Zarząd stowarzyszenia

Prezes zarządu
Michał Wroński
+48 519 773 237
Wiceprezes zarzadu
Tomek Deleżuch
+48 604 607 108

Skarbnik
Maciej Sekuła
+48 507 321 456

Sekretarz
Łukasz Kowalski
+48 791 521 414