Zarząd stowarzyszenia

Prezes zarządu
Jakub Feluch
+48 505 450 301
Wiceprezes zarzadu
Kamil Kaczorowski

Wiceprezes zarzadu
Grzegorz Turek

Skarbnik
Maciej Sekuła
+48 507 321 456

Sekretarz
Wojciech Kalinowski