Spotkanie wigilijne – Podkowa Leśna 2016

17 grudnia odbyło się coroczne spotkanie wigilijne zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie. Spotkaliśmy się w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej. Tradycyjnie już, przy wigilijnym stole zasiedliśmy wspólnie z Rodziną Pułkową oraz Przyjaciółmi naszego Stowarzyszenia.

Spotkanie wigilijne rozpoczęliśmy wspólnie odmówioną modlitwą oraz przyjętym błogosławieństwem, które wszystkim zebranym udzielił ksiądz kanonik Wojciech Osial – proboszcz parafii pw. św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. Korzystając z obecności proboszcza wręczyliśmy mu podziękowanie za wieloletnie wsparcie naszej działalności oraz za jego duchową opiekę.

Czytaj dalej

Paczka dla polskiego Kombatanta na Kresach

Wzorem ubiegłego roku Stowarzyszenie Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego wraz z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich z Podkowy Leśnej organizuje „Paczkę dla polskiego Kombatanta na Kresach” w ramach akcji „Rodacy-Bohaterom”. Zachęcamy do przyłączenia się do naszej wspólnej akcji.

Akcja Rodacy Bohaterom jest stworzona przez Stowarzyszenie Odra-Niemen z Wrocławia i trwa od 2010 od Wielkanocy. Akcja rozwija się poprzez wsparcia zadania przez różnorodne środowiska w całej Polsce. Akcja jest apolityczna, ponad podziałami i obok wspierania polskich środowisk na Kresach buduje przyjazną atmosferę i dobrą lokalną aktywność.

Wierzymy, że wspólnym wysiłkiem oraz hojnością ludzi dobrej woli, zbierzemy niezbędne artykuły i upominki, które w formie paczek trafią do naszych Rodaków, pozostających poza granicami Polski. Paczka od nas to nie tylko dar materialny, to przede wszystkim oznaka naszej pamięci, wdzięczności i duchowej łączności z tymi, którzy zapłacili wysoką cenę za walkę o wolną Polskę. Polska niestety o nich zapomniała, my nie możemy zapomnieć!

Na samym dole umieszczamy listę produktów, które wchodzą w skład wzorcowej paczki. Oczywiście podany skład nie jest wymogiem a jedynie wykazem produktów, które są najbardziej potrzebne. Niezbędnym elementem paczki jest oczywiście karta świąteczna, często robiona własnoręcznie przez nasze dzieci czy wnuki. Nie wiemy, do kogo trafi paczka prze nas przygotowana, na Białoruś, Litwę, czy Ukrainę, wiemy natomiast od organizatorów, że tam, na Kresach jest bardzo wyczekiwana, a karty z życzeniami od nieznanej rodziny z Polski wyciskają łzy radości i wzruszenia. Oto relacja z akcji „Paczka dla Kombatanta” na Białorusi – kliknij tutaj.

Paczki będziemy przyjmować w Podkowie Leśnej, w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, przy ulicy Świerkowej 1. Po kliknięciu tutaj otworzy się okno z mapą i dokładną lokalizacją. Termin przyjmowania paczek to sobota 17 grudnia (w godzinach 10.00-14.00). Istnieje możliwość przekazania nam paczki w innym terminie, po uzgodnieniu telefonicznym, pod numerem 604-607-108.

Czytaj dalej

100-lecie wkroczenia Legionów do Warszawy

W dniu 4 grudnia w Warszawie odbyła się wyjątkowa defilada, w której braliśmy udział, dokładnie 100 lat temu wcześniej w dniu 1 grudnia do Warszawy wkroczyły oddziały Legionów Polskich – 3 i 4 Pułk piechoty, 2 pułk ułanów oraz delegacje innych oddziałów.

I to właściwe z tej okazji zorganizowano wyjątkową defiladę, od Muzeum Wojska Polskiego poprzez Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście na pl. Piłsudskiego przedefilowało ponad 400 rekonstruktorów piechoty, kawalerii oraz nie tylko.

Stowarzyszenie również wzięło udział w tym niecodziennym wydarzeniu, wystawiliśmy sekcję konną. W imieniu Stowarzyszenia pragniemy podziękować organizatorom za zorganizowanie widowiska.

Fotorelacja Pawła Wrotka 

Relacja w TVP 1 – Wiadomości (od 17:35 min)

 

 

Na planie filmowym

Dwudziestego szóstego listopada 2016 roku zostaliśmy zaproszenie do pomocy w realizacji filmu historycznego „Tankietka TKS”. Sceny były kręcone w osadzie Ptaki, niedaleko Siennicy, część w u Pana Zbigniewa Nowosielskiego, część w pobliskich lasach. Film jak na swój skromny budżet został zrealizowany z ogromnym rozmachem. Po raz pierwszy na planie filmowym można było zobaczyć trzy czołgi rozpoznawcze TKS, a także wiele innego sprzętu militarnego produkcji polskiej jak i niemieckiej. Do tego wszystkiego jeszcze cała masa statystów oraz jeszcze więcej wspaniałych efektów pirotechnicznych. Film ten będzie hołdem dla polskich pancerniaków z 1939, oraz ukoronowaniem pracy nad repliką Tankietki TKS, która powstała w zagrodzie pancernej u Pana Zbiegniewa Nowosielskiego. Z naszego stowarzyszenia udział w filmie wzięły cztery osoby oraz trzy konie. Film ukaże się na antenie TVP Historia jeszcze w tym roku

Apel Jasnogórski 18 listopada 2016 r.

W dniu 18-tym listopada uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogórskim prowadzącym przez ojca Eustachego Rakoczego. To już nie pierwszy raz gdy uczestniczymy w Apelu Jasnogórskim, w roku 2010 w Częstochowie poświecono Sztandar Stowarzyszenia.  Jasna Góra jest szczególnym miejscem dla wszystkich członków stowarzyszenia na sztandarze Stowarzyszenia widnieje namalowany obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Wystawiono poczet sztandarowy.

 

Do posłuchania Apel.

Dzień Wszystkich Świętych 2016

W dniach poprzedzających Dzień Wszystkich Świętych członkowie naszego Stowarzyszenia tradycyjnie odwiedzili groby ułanów i oficerów 2 Pułku Ułanów Grochowskich. Jak co roku pamięć zmarłych została uczczona zapaleniem symbolicznych zniczy oraz skromną wiązanką przepasaną biało-granatową wstęgą. Na cmentarzach rozrzuconych po terenie całej Polski wspominaliśmy sylwetki m.in. wach. Jana Krawczyka, mjr. Kazimierza Szoslanda, płk. Kazimierza Plisowskiego, rtm. Tadeusza Rószkiewicza, ppor. Ludwika Karnkowskiego, rtm. Henryka Jodkowskiego, płk. Aleksandra Chajęckiego, rtm. Włodzimierza Suchodolskiego.  W ten skromny, symboliczny sposób pielęgnujemy pamięć o Tych, którzy poświęcili swe życie dla dobra naszej Ojczyzny.

Po raz pierwszy przeprowadziliśmy również kwestę, z której zebrane środki finansowe chcemy przeznaczyć na renowację grobów ułanów 2 Pułku. Pod hasłem „Pamięć o Nich żyje w nas” rozpoczęliśmy akcję, którą objęliśmy kilka pomników i miejsc, związanych z 2 Pułkiem Ułanów. Kwestę przeprowadziliśmy 1 listopada na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie. Pomimo niesprzyjającej aury i padającego cały dzień deszczu odwiedzający cmentarz często zatrzymywali się aby porozmawiać z nami na temat naszej akcji oraz działalności naszego Stowarzyszenia. W związku z dużym zainteresowaniem prowadzoną przez nas akcją udało nam się zebrać kwotę ponad 1300 złotych. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w prowadzoną przez nas zbiórkę. Szczegóły prowadzonej przez nas akcji „Pamięć o Nich żyje w nas” oraz opisy poszczególnych zadań realizowanych w ramach tej akcji wkrótce zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej.

Przywrócić Pamięć 2016 – Suwałki

Już po raz kolejny nasze Stowarzyszenie włączyło się w akcję „Przywrócić Pamięć”, którą rokrocznie organizują uczniowie z Zespołu Szkół im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich z Przebrodu koło Suwałk. Akcja ma na celu upamiętnienie polskich żołnierzy pochowanych na suwalskim cmentarzu. Zachęcamy Państwa do obejrzenia galerii zdjęć oraz do zapoznania się z poniższym opisem organizowanej przez uczniów z Przebrodu akcji.

 

Przywrócić Pamięć 2016

Przebród to wieś leżąca na zachód od Suwałk. Należy do gminy wiejskiej Suwałki. Funkcjonuje tu Zespół Szkół składający się z przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum. Obie szkoły noszą imię 2 Pułku Ułanów Grochowskich.

W 2012 roku, w ówczesnej 2 klasie gimnazjum, narodził się pomysł akcji Przywrócić Pamięć. Początkowo działanie miało dotyczyć uczczenia poległych za Ojczyznę ułanów. Każdemu z poległych dedykowano odrębny znicz z tabliczką z jego imieniem i nazwiskiem, datą i miejscem śmierci. Miejscem gdzie zrealizowano pomysł był pomnik na cmentarzu w Suwałkach poświęcony poległym ułanom 2 Pułku.

Następnego roku (2013) akcję rozszerzono na groby żołnierzy polskich z lat 1919 -1920. Jest ich około 80. Na każdym żołnierskim grobie postawiono miniaturę flagi polskiej, a każdy z uczniów postawił znicz opatrzony plakietką z napisem kto i komu ten znicz zapala. Znicze ułańskie mają przytwierdzony proporczyk w barwach pułku, a znicze żołnierskie miniaturę flagi. Do akcji Przywrócić Pamięć przyłączyła się w 2013 roku Szkoła Podstawowa nr 9 w Suwałkach. Znicze na żołnierskich grobach miały przyciągnąć uwagę odwiedzających w listopadowe święta cmentarz i zachęcić do postawienia swego światełka.

Przez cztery pierwsze lata układ dni świątecznych w kalendarzu powodował, że istniała potrzeba wymiany wkładów w zniczach, aby płonęły one przez cały świąteczny czas. Dokonywali tego uczniowie pod opieką rodziców, którzy zadeklarowali swój udział w takim działaniu. Przez cztery lata wieczorem, w dniu wymiany, płonęły dalej wszystkie znicze. Miarą sukcesu tej akcji jest udział w niej co roku około 80% wszystkich rodzin związanych ze szkołą.

Przygotowania zaczynają się w połowie października. Trzeba przejrzeć znicze i włożyć do nich nowe wkłady, wymienić podniszczone proporczyki i miniatury flag, przygotować co roku nowe plakietki uczniowskie. Zajmują się tym starsze klasy gimnazjalne. Młodsi uczniowie biorą udział w klejeniu proporczyków do zniczy. Aby wszystko przygotować na czas, niejednokrotnie pojawia się konieczność pozostania dłużej w szkole. Chętnych nigdy nie brakuje. Potem pozostaje jeszcze zorganizowanie transportu i ustawienie zniczy na cmentarzu, a następnie zebranie zniczy, aby wykorzystać je w roku następnym.

W tym roku po raz 5 postawiliśmy znicze na suwalskim cmentarzu i choć dzień realizacji akcji był dniem wolnym od zajęć nie zabrakło ochotników z 2 i 3 klasy gimnazjum do pracy. W przeddzień Święta Niepodległości dodatkowy kłopot sprawiła pogoda, zasypując groby grubą warstwą śniegu.

Od 5 lat w dniach 1, 2 i 11 listopada pod pomnikiem ułańskim i na żołnierskich grobach płonie kilkaset zniczy – świadectw pamięci.

Tekst i zdjęcia: Stanisław Mackiewicz

Nadanie szkole imienia mjr. Józefa Wiśniewskiego – Lutkówka

24 września br. delegacja naszego Stowarzyszenia wzięła udział w uroczystości nadania imienia szkole w Lutkówce. Patronem szkoły został major Józef Wiśniewski – kawalerzysta 2 Pułku Ułanów z okresu Królestwa Polskiego.

Major Józef Wiśniewski urodził się w 1788 r. na Podlasiu. Był oficerem Gwardii Polsko-Francuskiej w okresie wojen napoleońskich oraz majorem 2 Pułku Ułanów Wojska Polskiego (m.in. w okresie Powstania Listopadowego). W roku 1813 walczył w wojskach napoleońskich m.in. pod Dreznem, za co otrzymał najwyższe odznaczenie francuskie – Legię Honorową. Order Legi Honorowej znajduje się w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Odznaczony Orderem Świętej Heleny. W roku 1922 Stefania Wiśniewska (prawdopodobnie wnuczka majora Józefa Wiśniewskiego) przekazała do Muzeum Wojska Polskiego miniaturkę Orderu Świętej Heleny, która nadal znajduje się w zbiorach muzealnych. 14 marca 1831 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Virtuti Militari za udział w Powstaniu Listopadowym. Odznaczony za XV lat nieskazitelnej służby w Wojsku Polskim. Major Józef Wiśniewski w latach 1836-1842 był właścicielem dworku w Żelazowej Woli, w którym urodził się Fryderyk Chopin. Nabywając dworek spłacił wszystkie długi poprzedniego właściciela Michała Skarbka na rzecz Mikołaja Chopina – ojca Fryderyka, co jest udokumentowane w księgach notarialnych. Major Józef Wiśniewski zmarł 26 kwietnia 1864 r. Pochowany na wzgórzu przy kościele p.w. Świętej Trójcy w Lutkówce.

Uroczystości nadania imienia rozpoczęły się od mszy świętej, w trakcie której został poświęcony sztandar szkolny. Po zakończeniu mszy świętej poświęcona została również odrestaurowana mogiła majora Wiśniewskiego, która znajduje się w skarpie, przy kościele w Lutkówce. Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości udali się do szkolnego budynku. Uroczysty pochód prowadziła orkiestra dęta OSP Mszczonów oraz zespół marżonetek. Za nimi maszerował konny poczet sztandarowy naszego Stowarzyszenia, w mundurach z okresu XIX wieku. Po dotarciu na teren szkoły odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy z imieniem patrona oraz przekazano sztandar dyrektorowi szkoły. Następnie odbyło się ślubowanie przedstawicieli szkoły na nowy sztandar oraz przemówienia zaproszonych gości oraz osób związanych ze szkołą. Na zakończenie uroczystości odbył się program artystyczny zrealizowany przez uczniów.

Po zakończeniu uroczystości my jeszcze mieliśmy możliwość spotkania z uczniami, w trakcie którego mogliśmy im zaproponować konne przejażdżki po przyszkolnym terenie. Była to również doskonała okazja aby uczniowie porozmawiali z nami na temat historii a w szczególności o 2 Pułku Ułanów oraz o majorze Wiśniewskim.

Zdjęcia z uroczystości dzięki uprzejmości Magdaleny i Andrzeja Kaźmierczak.

Bitwa pod Łomiankami 2016

W niedzielę 18-go września br. na terenie ośrodka jeździeckiego „Wilczyniec” w Łomiankach odbyła się po raz szósty rekonstrukcja pt.:Na odsiecz Warszawie 1939 – Bitwa pod Łomiankami”. Jest to już kolejna edycja, w której bierzemy udział od początku istnienia.  Na polu „bitwy” od paru dni czekała przygotowana na tę okazję specjalna scenografia od rana pirotechnicy przygotowali pola wybuchowe do rekonstrukcji tak, aby podczas rekonstrukcji był uderzające efekty pirotechniczne. W godzinach rannych odbyła się odprawa rekonstruktorów związana z omówieniem scenariusza oraz aspektów bezpieczeństwa dla rekonstruktorów odtwarzających stronę polską, niemiecką oraz cywilną. Nasze stowarzyszenie na rekonstrukcję wystawiło oddział konny w sile 9-ciu koni oraz oddział ułanów spieszonych. W tegorocznej edycji rekonstrukcji w Łomiankach mogliśmy zobaczyć epizody z Kampanii Wrześniowej m. in.: atak niemieckiego lotnictwa na kolumny cywilnych uciekinierów, walki pod Górkami, odparcie niemieckich czołgów pod Kampinosem, starcia polskiej i niemieckiej broni pancernej pod Pociechą i Sierakowem, szarżę ułanów z 14 Pułku pod Wółką Węglową, przebijanie się armii ”Poznań” i „Pomorze” na odsiecz Warszawie. W tegorocznej edycji mogliśmy podziewać pojazdy, czołgi m.im.: 7 TP, tankietka TKS, po raz pierwszy zobaczyliśmy zaprzęgniętą replikę taczanki N2/T wz. 38 wraz z kompletną radiostacją N2 i niezbędnym wyposażeniem. Była to kolejna udana edycja rekonstrukcji „Bitwy pod Łomiankami” i pozostaje nam po raz kolejny podziękować organizatorom. Mam nadzieję, że za rok znowu spotkamy się w Łomiankach na kolejnej już VII edycji Bitwy pod Łomiankami.

Na stronie DO Broni można zobaczyć film z rekonstrukcji: Do Broni

Zdjęcia z uroczystości dzięki uprzejmości JJ’s Reenacting Photography – Tomasz Jabłoński.

Pierwszy września 2016

Pierwszy września to nie tylko kolejna rocznica wybuchu tragicznej w skutkach dla Polski II Wojny Światowej, tego dnia również przypada najczęściej rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego. Stowarzyszenie Ułanów Grochowskich miało możliwość uczestnictwa w uroczystej inauguracji w zaprzyjaźnionym Zespole Szkół im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie, wystawiając reprezentację – ułan w umundurowaniu garnizonowym konno.

Dla nas przedsięwzięcie zaczęło się jednak już 31 sierpnia, gdy po niezbędnych czynnościach porannych, około godziny 7.00 ruszyliśmy z Nowego Harszu w ogólnym kierunku na Przebród. Do przebycia na ten dzień mieliśmy około 60 km przez m.in. Pieczarki, Wyłudy, Jakunówko, Czerwony Dwór, Zawady Oleckie, Sokółki, Monety, Plewki. Marsz realizowaliśmy bez większych przeszkód czy zbędnego pośpiechu, równomiernie rozkładając siły, a część drogi, jak nakazuje regulamin, solidarnie idąc noga w nogę. Wszędzie spotykaliśmy się z zainteresowaniem i życzliwością spotykanych ludzi, mogąc przy tym liczyć na wiadro świeżej wody czy dobre słowo („jak najmniej fotoradarów”). Tuż po zachodzie słońca przekroczyliśmy dawną granicę Polsko-Niemiecką, a w kompletnych już (egipskich) ciemnościach, przy wsparciu naszych Gospodarzy, dotarliśmy na umówiony nocleg w miejscowości Stary Skazdub, udostępniony dzięki uprzejmości Państwa Jasińskich, którzy staropolskim zwyczajem zapewnili pięciogwiazdkowe warunki, jak na końskie i ułańskie potrzeby. Po krótkiej nocy, przed godziną 8.00 ruszyliśmy na ostatni, niespełna dziesięciokilometrowy etap… istniało poważne niebezpieczeństwo, że spóźnimy się, gdyż gdy nasz Wachmistrz nie jest obecny, wojsko strasznie się ociąga… jednak udało się, przed szkołą pojawiliśmy się w idealnym momencie, budząc żywe zainteresowanie wśród zgromadzonych.

Uroczystość, tradycyjnie organizowaną z należytą oprawą, rozpoczęło podniesienie Flagi Państwowej oraz Proporca 2 Pułku Ułanów. Odśpiewano przy tym Hymn Państwowy oraz Hymn Szkoły. Po złożeniu meldunku Pani Dyrektor o przybyciu oraz uzyskaniu zgody na pozostanie, zajęliśmy wskazane miejsce. Następnie na sali gimnastycznej odbyła się polowa Msza Święta, a po niej, Pani Dyrektor swoim przemówieniem oficjalnie rozpoczęła rok szkolny 2016/17. Mieliśmy też możliwość skierowania kilku słów do całej Społeczności Szkolnej, podsumowujących działalność na rzecz podtrzymywania pamięci o 2 Pułku Ułanów oraz wzajemnej współpracy.

Minęło już kilka lat, gdy po raz ostatni gościliśmy konno w Przebrodzie. Była to więc świetna okazja, by i ze swej strony dorzucić małe ziarenko do rosnącej bujnie, dzięki staraniom całej Społeczności Szkolnej, namacalnej więzi uczniów z patronem swej szkoły…

 

            W imieniu Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego, na ręce Pani Dyrektor Zdzisławy Milewskiej oraz Pana Stanisława Mackiewicza, składamy podziękowania za umożliwienie nam uczestnictwa w tak ważnym dla całej Społeczności Szkolnej dniu oraz wszelką udzieloną pomoc w sprawach organizacyjnych.

            Ponadto ze swej strony chciałbym podziękować Pani Annie Komoń, za okazane po raz kolejny zaufanie i użyczenie perły swej hodowli – najdzielniejszego (zaraz po drewnianym Pinokiu) konia (nie tylko) kawaleryjskiego – Shiry, która mimo trudów samotnego marszu dzielnie kroczyła w wyznaczonym przeze mnie kierunku…

Relacja : Wojciech Kalinowski

Zdjęcia: Wojciech Kalinowski, Stanisław Mackiewicz