Archiwum autora: Tomek Deleżuch

Podziękowanie dla Zespołu Szkół w Przebrodzie

Z okazji 5. rocznicy nadania szkołom w Przebrodzie imienia 2 Pułku Ułanów Grochowskich Stowarzyszenie Ułanów Grochowskich im. gen Józefa Dwernickiego składa całej Społeczności szkolnej podziękowania w uznaniu zasług na rzecz krzewienia tradycji kawaleryjskich i patriotycznych 2 Pułku Ułanów Grochowskich oraz za pielęgnowanie pamięci o Białych Ułanach. Jednocześnie życzymy wytrwałości w osiąganiu dalszych sukcesów, związanych z podtrzymywaniem tak ważnej wartości, jaką niewątpliwie jest pamięć o Bohaterach naszej Ojczyzny.

Szczególne słowa podziękowania kierujemy do uczniów Zespołu Szkół w Przebrodzie:

Drodzy Uczniowie!

W imieniu Zarządu oraz Członków Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego składamy Wam serdeczne podziękowania za zorganizowanie tak wspaniałej uroczystości, związanej z obchodami Dnia Patrona oraz za to, że mogliśmy wziąć w niej udział. Odnosimy wrażenie, że nie było wśród Was ani jednego ucznia, który by nie włączył się czynnie w przygotowanie tak złożonego i niezwykle atrakcyjnego występu. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem Waszego zaangażowania.

Nasze słowa uznania nie dotyczą jedynie doskonale zorganizowanego Dnia Patrona lecz wszystkich działań, w które angażujecie się, w trakcie Waszych zajęć szkolnych jak również poza nimi, nie rzadko poświęcając swój czas wolny, aby w sposób godny upamiętnić Patrona Waszych szkół. My już dziś jesteśmy przekonani, że jeżeli pielęgnowanie pamięci o 2 Pułku Ułanów będziecie realizować na dotychczasowym poziomie, to będziecie stanowić doskonały przykład do naśladowania dla innych szkół z terenu całego kraju. My, jako stowarzyszenie, możemy wyrazić naszą dumę z tego, iż możemy współdziałać z tak wspaniałą młodzieżą. To Wasz widok chwyta nas za serca, kiedy zapoznajemy się z relacją z Waszej corocznej akcji, prowadzonej na suwalskim cmentarzu, gdzie to za Waszą zasługą płoną setki zniczy, oddając hołd i czcząc pamięć Polskich Bohaterów.

Słowa uznania kierujemy do Was wszystkich, natomiast ze szczególną prośbą zwracamy się do uczniów III klasy gimnazjum. To Wy, Drodzy Gimnazjaliści, już niebawem opuścicie mury szkoły w Przebrodzie. Jesteśmy przekonani, iż Wasze umysły, po wielu latach nauki, są przepełnione wiedzą z zakresu języka polskiego, matematyki oraz wielu innych, niezwykle ważnych i niezbędnych do dorosłego życia dziedzin. Jednak pozostajemy w nadziei, iż w Waszych sercach zawsze znajdzie się miejsce na pamięć o 2 Pułku Ułanów a wartości, które są symbolizowane przez biało-granatowe barwy będą nieustannie obecne w Waszym codziennym życiu. Mamy nadzieję, iż pomimo wielu nowych obowiązków, znajdziecie czas aby wziąć czynny udział w akcji „Przywrócić Pamięć” lub w innych działaniach, związanych z kultywowaniem pamięci o Białych Ułanach, dając w ten sposób nieoceniony przykład Waszym młodszym koleżankom i kolegom. To do Was, Drodzy Gimnazjaliści, kierujemy słowa naszego poety Jana Kochanowskiego:

„A jeśli komu droga otwarta do nieba,
Tym, co służą Ojczyźnie. Wątpić nie potrzeba,
Że co im zazdrość ujmie, Bóg nagradzać będzie…”.

Zarząd oraz Członkowie
Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich
im. gen. Józefa Dwernickiego

Dzień Patrona w Zespole Szkół w Przebrodzie

15 maja 2015 roku przedstawiciele naszego Stowarzyszenia mieli zaszczyt uczestniczyć w obchodach Dnia Patrona, w Zespole Szkół im. 2 Pułku Ułanów w Przebrodzie. Ze względu na 5. rocznicę nadania imienia szkołom, tegoroczne obchody miały charakter szczególny i uroczysty.

Obchody Dnia Patrona rozpoczęły się uroczystym apelem przed gmachem szkoły, w miejscu gdzie znajdują się głazy upamiętniające 2 Pułk Ułanów Grochowskich – Patrona Szkół. W obecności pocztów sztandarowych, nauczycieli oraz uczniów na maszt została wciągnięta flaga narodowa oraz proporzec w biało-granatowych barwach – barwach 2 Pułku Ułanów. Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego oraz Hymnu Szkoły uczniowie zapalili symboliczne znicze a pamięć o Białych Ułanach została uczczona minutą ciszy.

Kolejnym etapem obchodów Dnia Patrona było odwiedzenie suwalskiego cmentarza. Wybraliśmy się tam w towarzystwie delegacji uczniów z Przebrodu. Przy obelisku upamiętniającym poległych ułanów oddaliśmy hołd oraz uczciliśmy Ich pamięć zostawiając wiązankę kwiatów oraz zapalając znicze. Następnie, wraz z uczniami, udaliśmy się w inną część cmentarza, do zbiorowej mogiły, w której pochowany jest m.in. wachmistrz Zygmunt Paliński – oficer 2 Pułku Ułanów.

W dalszej części dnia, w szkolnej klasie poprowadziliśmy dwie lekcje historii. W pierwszej kolejności spotkaliśmy się z uczniami szkoły podstawowej a następnie z gimnazjalistami. Podczas tych spotkań staraliśmy się przekazać uczniom wiedzę z zakresu umundurowania, wyposażenia ułana i konia oraz ważnych dat i wydarzeń z zakresu historii 2 Pułku Ułanów. Opowiadaliśmy również o zwyczajach i tradycjach jakie panowały w przedwojennej kawalerii. Głód wiedzy niezwykle zaangażowanej w spotkanie z nami młodzieży zaspokajaliśmy odpowiadając na szereg ciekawych pytań.

Kulminacyjną częścią obchodów Dnia Patrona była zorganizowana w doskonały sposób akademia szkolna. W nowej sali gimnastycznej zgromadzili się wszyscy uczniowie, grono pedagogiczne oraz licznie zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in. rodzice uczniów oraz przedstawiciele lokalnych władz. Podniosły charakter uroczystości został doskonale podkreślony przez wyjątkowy wystrój sceny, którego część stanowiły ułańskie lance z proporcami a w centralnym miejscu zawieszony został portret generała Józefa Dwernickiego, twórcy 2 Pułku Ułanów. Uroczystą przemowę wygłosiła pani Dyrektor Zdzisława Milewska, witając wszystkich zgromadzonych oraz dziękując wszystkim, którzy przez szereg lat swą pracą przyczynili się do sukcesów, jakie odnoszą Szkoły, w pielęgnowaniu pamięci o swoim Patronie.

Po zakończeniu swojej przemowy pani Dyrektor udzieliła głosu członkom zarządu naszego Stowarzyszenia. Przygotowani na tę okazję, na ręce pani Dyrektor, złożyliśmy symboliczne podziękowania dla całej Społeczności szkolnej Zespołu Szkół w Przebrodzie w uznaniu zasług na rzecz krzewienia tradycji kawaleryjskich i patriotycznych 2 Pułku Ułanów Grochowskich im. gen. Dwernickiego. Wyraziliśmy również słowa naszego uznania dla uczniów, całego grona pedagogicznego oraz rodziców i wielu innych osób, za 5 lat pracy i godnego naśladowania wysiłku, ukierunkowanego na pielęgnowanie pamięci o 2 Pułku Ułanów. W sposób szczególny podziękowaliśmy również naszemu Przyjacielowi Stanisławowi Mackiewiczowi – nauczycielowi historii, gdyż to on był inicjatorem nadania szkołom imienia 2 Pułku Ułanów, napisał słowa szkolnego hymnu o Białych Ułanach, zainicjował i doskonale prowadzi coroczną akcję „Przywrócić pamięć” oraz koordynuje wszelkie działania naszego Stowarzyszenia, w których bierze udział młodzież z Przebrodu. Za całokształt pracy i wysiłku włożonego w pielęgnowanie pamięci o Ułanach Grochowskich oraz patriotyczną postawę, która zasługuje na najwyższe słowa uznania, pan Mackiewicz został uhonorowany przez nas Odznaką 2 Pułku Ułanów. Jesteśmy przekonani, że Odznaka ta, z jednej strony pozwoli nam wyrazić nasz podziw dla zasług pana Mackiewicza a z drugiej strony będzie dla niego doskonałą motywacją do dalszego wysiłku, związanego z kultywowaniem pamięci o naszym wspólnym Patronie. Z tej okazji, na forum całej szkolnej społeczności, został odczytany list gratulacyjny, który do pana Mackiewicza przesłał z Jasnej Góry Kapelan Żołnierzy Niepodległości – Ojciec Eustachy Rakoczy, będący również uhonorowanym Odznaką 2 Pułku Ułanów.

W dalszej części akademii odbył się występ uczniów, którzy w artystyczny sposób wszystkim przybyłym gościom zaprezentowali wojskowe wiersze i piosenki oraz bardzo ciekawe układy choreograficzne. Na nasz wyjątkowy podziw zasługiwały oczywiście recytacje i śpiewy z kawalerią jako motywem głównym oraz piękne wykonany nasz taniec narodowy – Polonez. Następnie mieliśmy możliwość zapoznania się obszerną prezentacją, w trakcie której uczniowie przedstawili działania szkoły, związane z ważnymi wydarzeniami, mającymi miejsce na przestrzeni ostatnich 5 lat, dotyczącymi pielęgnowania pamięci o Białych Ułanach.

Życzenia Świąteczne

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych, wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia, pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób składają

Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich

Zmarł Antoni Rosen

Z przykrością zawiadamiamy, iż w dniu 20 lutego 2015 roku, w wieku 94 lat, zmarł Antoni Rosen.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 24 lutego 2015 roku o godzinie 12.00 w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Pęcicach, po którym nastąpi odprowadzenie urny na cmentarz miejscowy.
Był z nami od początku istnienia Stowarzyszenia, na zawsze pozostanie w naszych sercach i ciepłych wspomnieniach.

Zawiadamiają pogrążeni w smutku, Zarząd oraz Członkowie
Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego.

 

Spotkanie wigilijne – Stawisko 2014

W dniu 13 grudnia odbyło się coroczne spotkanie wigilijne, zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie. Już po raz drugi mieliśmy możliwość zasiąść przy wigilijnym stole w zabytkowym dworku – dawnej posiadłości Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, w której to obecnie mieści się muzeum imienia obojga pisarzy. Miejsce to, przepełnione niezwykłym wystrojem w postaci zabytkowych mebli oraz antycznych obrazów nadaje naszym spotkaniom dodatkowego ducha minionej epoki.

Przy wigilijnym stole, tradycyjnie zasiadła Rodzina Pułkowa, Przyjaciele naszego Stowarzyszenia oraz organizatorzy spotkania – członkowie Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich. Niebywałą niespodziankę swoją obecnością sprawili nam nasi wyjątkowi goście z Suwałk – państwo Maria i Stanisław Mackiewiczowie. To dzięki nim, już od kilku lat, w Dniu Wszystkich Świętych, suwalskie cmentarze odwiedzane są przez uczniów Zespołu Szkół z Przebrodu oraz Szkoły Podstawowej nr 9 w Suwałkach, by oddać cześć i uczcić pamięć pochowanych tam żołnierzy, zapalając setki symbolicznych zniczy. Dodatkowym, niezwykle przyjemnym dla nas prezentem była wręczona nam przez pana Mackiewicza, świąteczna bombka, wykonana własnoręcznie przez uczniów z Zespołu Szkół w Przebrodzie. Świąteczny upominek w postaci bombki w XIX-wiecznych barwach 2 Pułku Ułanów oraz pamięć uczniów o naszym Stowarzyszeniu jest dla nas niezwykle ważnym dowodem na pomyślnie rozwijającą się współpracę oraz wspólne działania, skierowane na pielęgnowanie pamięci o naszym, wspólnym Patronie, jakim jest 2 Pułk Ułanów Grochowskich.

Spotkanie rozpoczęliśmy czytaniami proroctw z Pisma Świętego oraz wspólnym śpiewaniem kolęd. Następnie zaprzyjaźniony z naszym Stowarzyszeniem ksiądz kanonik Krzysztof Osial, proboszcz parafii Podkowa Leśna, odmówił modlitwę, wszystkim zebranym złożył świąteczne życzenia oraz poświęcił opłatki, którymi podzielił się z wszystkimi gośćmi do wzajemnego, wspólnego składania sobie życzeń.

Po odśpiewaniu kolęd oraz po złożeniu życzeń, wszyscy mieliśmy możliwość smakowania wigilijnych potraw, wśród których znalazły się również te tradycyjne, takie jak karp, śledzie, kapusta z grzybami, sałatki i wiele innych, wyśmienitych rarytasów, przygotowanych specjalnie na tę okazję.

Działalność naszego Stowarzyszenia, nasze najważniejsze osiągnięcia i dorobek oraz miniony rok zostały podsumowane przez prezesa Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich – Michała Wrońskiego, w postaci bardzo bogatej w treść i zdjęcia prezentacji multimedialnej. Z tego wystąpienia, opartego na wspomnianej, opracowanej wcześniej prezentacji, zaproszeni goście mogli zapoznać się z naszą działalnością, opisaną od daty założenia Stowarzyszenia, poprzez wszystkie lata, do działalności bieżącej oraz planów dalszego rozwoju Stowarzyszenia włącznie.

Za wyjątkową pomoc oraz współpracę z naszym Stowarzyszeniem, na naszym wigilijnym spotkaniu postanowiliśmy w sposób szczególny podziękować panu Ryszardowi Pakule, wręczając mu symbol naszej wdzięczności – kawaleryjską lancę.

Po zakończonej prezentacji, dotyczącej naszej działalności, wszyscy zebrani ponownie rozśpiewali się w kolędach, oddali się rozmowom lub wspomnieniom, związanym z osobami lub wydarzeniami, które miały miejsce w (nie)odległej historii…

Podsumowując kończący się rok 2014, bardzo dziękujemy za zaangażowanie i pomoc wielu osobom spoza naszego stowarzyszenia, które w wieloraki sposób wspomagają naszą działalność i jednocześnie zapraszamy do wspólnego udziału w przyszłorocznych uroczystościach i imprezach.

Dzień Wszystkich Świętych 2014

W dniu 1 listopada, w dzień Wszystkich Świętych, w godzinach wieczornych, delegacja naszego Stowarzyszenia odwiedziła cmentarze, na których znajdują się groby ułanów i oficerów 2 Pułku Ułanów. Wspólnie odwiedziliśmy cmentarze w Grodzisku Mazowieckim, Celestynowie, warszawskie Stare Powązki oraz Powązki Wojskowe. Zatrzymywaliśmy się przy grobach osób, które znamy z kart historii 2 Pułku Ułanów oraz osób, z którymi jeszcze zaledwie kilka lat temu wspólnie spotykaliśmy się na różnego rodzaju uroczystościach państwowych, spotkaniach Rodziny Pułkowej 2 Pułku czy też świątecznych spotkaniach organizowanych przez nasze Stowarzyszenia. Wśród wielu odwiedzonych grobów zapalając znicze wspominaliśmy sylwetki m.in. wach. Jana Krawczyka, mjr. Kazimierza Szoslanda, płk. Kazimierza Plisowskiego, rtm. Tadeusza Rószkiewicza, ppor. Ludwika Karnkowskiego, rtm. Henryka Jodkowskiego oraz tych, którzy sercom naszym najbliżsi, gdyż to Oni pomagali nam tworzyć nasze Stowarzyszenie – płk. Aleksandra Chajęckiego oraz rtm. Włodzimierza Suchodolskiego. Cześć Ich pamięci! Przy każdym zapalanym zniczu pozostawialiśmy mały proporczyk w barwach i z odznaką 2 Pułku Ułanów oraz z symbolem naszego Stowarzyszenia.

Akcję odwiedzana grobów w dniu Wszystkich Świętych organizujemy już od wielu lat lecz w tym roku, po raz pierwszy, mieliśmy zaszczyt zapalać symboliczne znicze ułanom również w imieniu uczniów Zespołu Szkół im. 2 Pułku Ułanów z Przebrodu. Przy każdym zapalonym zniczu umieszczaliśmy też chorągiewki w barwach 2 Pułku Ulanów, które zostały własnoręcznie przygotowane przez uczniów z Przebrodu a dostarczone do nas przez nauczyciela historii – pana Stanisława Mackiewicza. Bardzo dziękujemy Wam, drodzy uczniowie, za ten wspaniały gest pamięci oraz chęć współdziałania z naszym Stowarzyszeniem, mającym na celu oddanie hołdu żołnierzom i oficerom 2 Pułku Ułanów. Mając na uwadze Wasze niebywałe zaangażowanie w pielęgnowanie pamięci o 2 Pułku Ułanów oraz wsparcie jakie otrzymujecie ze strony dyrekcji oraz całego grona pedagogicznego liczymy na to, że jeżeli kiedyś wybierzecie się ze szkolną wycieczką do Warszawy, to najważniejszym punktem Waszej wycieczki będzie odwiedzenie właśnie tych miejsc, w których spoczywają postacie wybitne i mające ogromny wpływ na dzieje naszego wspólnego Patrona, jakim jest 2 Pułk Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego. My ze swojej strony deklarujemy chęć spotkania z Wami na warszawskich cmentarzach, tak abyśmy mogli wspólnie oddać hołd Bohaterom naszej Ojczyzny oraz wymienić się z Wami posiadaną wiedzą.

Relacja z sierpniowej wycieczki na Monte Cassino

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z relacją naszego sierpniowego wyjazdu do Włoch, które nasze Stowarzyszenie zorganizowało dla uczniów szkół, których Patronem jest 2 Pułk Ułanów Grochowskich, tj. Zespół Szkół z Przebrodu oraz Szkoła Podstawowa z Rutek. W wyjeździe, oprócz uczniów, uczestniczyli również członkowie naszego Stowarzyszenia oraz nasi najbliżsi Przyjaciele – pasjonaci historii.

Zapraszamy również do zapoznania się z galerią zdjęć, których autorem jest Maciej Sekuła (tutaj) oraz relacją z wyjazdu zamieszczoną na portalu Suwałki24.pl (tutaj), której autorem jest Stanisław Mackiewicz.

Relacja z wyjazdu do Włoch, której autorkami są uczennice Szkoły Podstawowej im. 2. Pułku Ułanów Grochowskich w Rutkach Kossakach: Beata Grodzka, Katarzyna Polit, Patrycja Dzieniszewska oraz wychowawczyni Urszula Zięba.

W dniach 3-9 sierpnia 2014 r. odbyła się wycieczka do Włoch zorganizowana przez Stowarzyszenie Ułanów Grochowskich im. generała Józefa Dwernickiego.

W wycieczce wzięli udział uczniowie-laureaci konkursu na prace multimedialne, przeprowadzonego w szkołach, których patronem jest 2 Pułk Ułanów Grochowskich oraz członkowie i przyjaciele Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich.

Na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich im. Józefa Dwernickiego w wycieczce udział wzięły również pasjonatki lokalnej historii z Jamielnika, które zainicjowały budowę pomnika generała brygady Adolfowi Mikołajowi Waraksiewiczowi, który w październiku 1918 r. z polecenia Rady Regencyjnej sformował 2. Pułk Ułanów i był jego dowódcą do czerwca 1920 roku. Zaproszenie uczennic oraz bibliotekarki do udziału w wycieczce było dowodem uznania za szerzenie patriotyzmu, który w dzisiejszych czasach zasługuje na szczególne uznanie i wyróżnienie.

Hasło przewodnie tegorocznej wycieczki to 70. rocznica bitwy pod Monte Cassino. Celem wyjazdu było oddanie hołdu spoczywającym tam żołnierzom – Bohaterom bitwy.

Wycieczka mogła zostać zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu, które Stowarzyszenie Ułanów Grochowskich otrzymało ze współdziałających z nim fundacji, tj. Fundacji PZU oraz Fundacji Orange.

Naszą piękną wycieczkę rozpoczęliśmy zbiórką w Warszawie razem z uczniami i opiekunami z Zespołu Szkół z Przebrodu. Powitanie z nimi i ,,Naszymi Ułanami” trwało dosyć długo i było bardzo wzruszające, ponieważ widzieliśmy się ostatnio rok temu.
Z Warszawy w dalszą podróż ruszyliśmy w niedzielę wcześnie rano o godzinie 6:00 wygodnym, komfortowym autokarem. Na pierwszy nocleg jechaliśmy około 600 km, kierując się na południe Polski do Czech. Nasza trasa rozciągała się wzdłuż gór polskich i czeskich. Nocowaliśmy na granicy czesko-austriackiej, w miejscowości Mikulov w oryginalnym, przytulnym hotelu o nazwie ,,Zamecek”.

Następnego dnia, w poniedziałek, wyjechaliśmy o godzinie 4 rano aby dotrzeć do Włoch. Nasza trasa autostradą przez Austrię ciągnęła się między pasmem wysokich gór Alp. Przez okna autokaru podziwialiśmy wspaniałe widoki górskich przełęczy, dolin rzecznych i wysokich szczytów. Trasą liczącą 192 km przejeżdżaliśmy przez 12 tuneli, z których najbardziej znany to tunel pod Taurami i tunel Katschberg. Nawet próbowaliśmy robić zdjęcia mijanych przez nas wspaniałych widoków.

W godzinach popołudniowych dotarliśmy do Wenecji. Do centrum dopłynęliśmy stateczkiem i zwiedziliśmy miasto. Upalna i słoneczna pogoda to domena klimatu Włoch, ale nie przeszkodziła nam w zachwycaniu się zabytkami. Tego dnia zwiedziliśmy Plac i Bazylikę św. Marka – wspaniałą świątynię poświęconą patronowi Wenecji, przepiękny Pałac Dożów, stanowiący arcydzieło weneckiego stylu, legendarny Most Westchnień. Spacerowaliśmy nad kanałami do Mostu Rialto – malowniczo przerzuconego nad Canale Grande.
Pełni niesamowitych wrażeń i zachwyceni budowlami Wenecji oraz ,,wodnymi ulicami” tego miasta ruszyliśmy w dalszą trasę. Na miejsce noclegu i następnego etapu naszej podróży przejechaliśmy 160 kilometrów. Nasz hotel znajdował się nad Morzem Adriatyckim w malowniczo położonej miejscowości San Mauro a Mare niedaleko San Marino. Pomimo minionych wrażeń po Wenecji znaleźliśmy nawet sporo energii wieczorem aby spacerować cudnie oświetlonym bulwarem miasteczka i posmakować przepysznych włoskich lodów.

Po noclegu ruszyliśmy w dalszą drogę jadąc 220 kilometrów do Asyżu. Tam spacerując uliczkami starego miasta zwiedziliśmy pełną prostoty Bazylikę św. Franciszka – poświęconą patronowi Asyżu, w którym były freski namalowane przez Giotto. Zwiedziliśmy również gotycki Kościół św. Klary, w którym znajdował się Krzyż św. Damiana.
Dalej nasza trasa wiodła drogą, gdzie mogliśmy przyglądać się ogromnym plantacjom gajów oliwnych i słoneczników, wyglądającym jak żółte dywany, do Rzymu – kolebki starożytnej cywilizacji europejskiej.

Już po południu spacerowaliśmy po barokowym centrum, a w nim po niewielkim Placu Hiszpańskim wraz z uroczą fontanną Barcaccia oraz znanymi z włoskich pokazów mody Schodami Hiszpańskimi. Podziwialiśmy zadziwiającą Fontannę Di Trevi, uważaną za najpiękniejszą fontannę świata oraz pełen artystów Plac Navona, na którym znajduje się symboliczna Fontanna Czterech Rzek.
Wieczorem przejechaliśmy do hotelu we Fiuggi Terme aby się tam zakwaterować na kolację i nocleg.

Czwartego dnia po śniadaniu wyjechaliśmy na drugi dzień zwiedzania Rzymu. Kulminacyjnym punktem tego dnia miała być audiencja u papieża. Niestety, w środę nie udało nam się zobaczyć papieża na audiencji. W programie zaplanowano oglądanie bogatych zbiorów Muzeów Watykańskich, uważanych za jedne z najważniejszych kolekcji świata. Nam podobały się zbiory rzeźb antycznych, sala map, obraz Jana Matejki oraz unikatowa Kaplica Sykstyńska, ozdobiona freskami Michała Anioła a pośród nich obraz Sądu Ostatecznego. Przejęci ogromnym przepychem starożytnych budowli, wysokimi i majestatycznymi kolumnami Berniniego kroczyliśmy po Placu św. Piotra. Ogromne wrażenie zrobiła na nas przepiękna Bazylika św. Piotra – jedna z najważniejszych świątyń chrześcijaństwa, zbudowana nad grobem św. Piotra Apostoła. Zachwyciła nas również Kaplica św. Sebastiana, w której został pochowany bł. Jan Paweł II. Podczas spaceru przez Rzym Antyczny oglądaliśmy okrągły Panteon, zwany świątynią wszystkich bogów. Później wspięliśmy się na Wzgórze Kapitolińskie, gdzie znajduje się słynna Wilczyca Kapitolińska karmiąca Remusa i Romulusa. Spacer po Forum Romanum oraz widok wspaniałego Koloseum uświadomił nam wielkość i rozmach budowniczych tamtych czasów. Nie mniejszy podziw wzbudziła w nas Klasyczna Bazylika św. Jana na Lateranie – katedra biskupa Rzymu.
Zmęczeni ale szczęśliwi przejechaliśmy na nocleg do Fiuggi Terme.

Następnego dnia, w czwartek, wjechaliśmy na Monte Cassino. Zwiedzanie zaczęliśmy od Opactwa Benedyktynów. Znajdują się tam groby św. Benedykta oraz św. Scholastyki. Następnie odwiedziliśmy Polski Cmentarz Wojenny na Monte Cassino, na którym znajduje się ponad 1000 grobów poświęconych walczącym na Monte Cassino (grupa gen. Andersa). Wszyscy uczestnicy naszej wycieczki złożyli hołd poległym żołnierzom minutą ciszy: złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze. Śmierć w bitwie poniósł także jeden z ułanów powołany do służby wojskowej w 2. Pułku Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego w Suwałkach – plutonowy Stanisław Krasnodębski – jemu złożyliśmy szczególny hołd. Spoczął na Cmentarzu Wojennym, w kwaterze o numerze VII-D-4. Postać tego żołnierza-ułana jest nam szczególnie bliska, ponieważ we wrześniu 1939 roku wraz ze swoim pułkiem uczestniczył w obronie odcinka Wizny i pod Rutkami. To wydarzenie utrwaliliśmy w naszych sercach a także na pamiątkę robiąc zdjęcia. Na zawsze utrwalą się nam słowa wypisane na granitowej tablicy: ,,PRZECHODNIU POWIEDZ POLSCE, ŻEŚMY POLEGLI WIERNI W JEJ SŁUŻBIE” Chwała bohaterom. Stamtąd pojechaliśmy do Cassino. Odwiedziliśmy tam Muzeum bitwy o Monte Cassino. Wysłuchaliśmy opowiadania pani kustosz muzeum razem z prezentacją multimedialną zdjęć i krótkich filmów historycznych z okresu bitwy o Monte Cassino. Wróciliśmy do Fiuggi Terme i wspinaliśmy się na punkt widokowy – gdzie na wzgórzu oglądaliśmy najstarszą średniowieczną część miasteczka a później spacerowaliśmy po zadziwiająco wąskich uliczkach.

W piątek wcześnie rano, bo o godzinie 6.00, po 330 kilometrach jazdy autokarem, rozśpiewani, dotarliśmy do Florencji. Zwiedzanie miasta rozpoczęliśmy od Katedry Santa Maria del Fiore z piękną kopułą (Kościół Matki Boskiej od Kwiatka). Kopułę zaprojektował Filippo Brunelleschi. Widzieliśmy Babtysterium, do którego prowadzą pozłacane Drzwi Raju. Następnie przeszliśmy przez główny plac Florencji otoczony pałacami Piazza Signoria, z nietypową fontanną Neptuna i pomnikiem Kosmy I – założyciela rodu Medyceuszy. Naszą ciekawość wzbudziła też galeria rzeźb na otwartym powietrzu. Przez Most Złotników doszliśmy do Kościoła pod wezwaniem św. Krzyża. W najważniejszej świątyni franciszkańskiej we Włoszech – Kościele Santa Croce, oglądaliśmy nagrobki min. Michała Anioła, Dantego Alighieri, Leonardo da Vinci oraz polskiego kompozytora Michała Ogińskiego. W wolnej chwili każdy z nas kupił sobie drobne pamiątki i upominki dla bliskich. Niektórzy z nas zajadali się włoską pizzą i lodami. Mniam.
Po południu wyjechaliśmy do Austrii na nocleg tranzytowy w okolicach Wiednia. Docierało do nas powoli, że zbliża się nieuchronnie etap naszej wspaniałej wycieczki.

Jeszcze w sobotę wjechaliśmy na wzgórze Kahlenberg, mając przed sobą widok na drugie wzgórze Leopoldsberg i rzekę Dunaj. Miejsce, gdzie nasz król Jan III Sobieski odniósł zwycięstwo nad Turkami z husarią budzącą popłoch wśród ord tureckich. A prowadził całość wojsk austriackich, niemieckich i polskich, liczących łącznie blisko 70 tysięcy żołnierzy.
,,Przybyliśmy, zobaczyliśmy i Bóg zwyciężył” – tak napisał król Jan III Sobieski w liście do papieża. Wiele ciekawostek, których nie ma w podręcznikach opowiedział nam ksiądz z tamtejszego kościoła. Po tym spotkaniu jeszcze raz zwróciliśmy po raz ostatni nasze oczy na wzgórze i za chwilę pędziliśmy w powrotną drogę do Polski w kierunku Warszawy.

Wyjazd ten, to nie tylko niezapomniane piękne widoki, zwiedzanie zabytkowych miejsc, ale także chwile spędzone w miłym towarzystwie. Ponadto wzbogaciliśmy wiedzę historyczną i kształciliśmy postawy patriotyczne. Pozwolił nam na to wyjazd do Włoch. Polacy to naród znany z waleczności. Jesteśmy dumni, ze mogliśmy zobaczyć ślady bohaterstwa Polaków także poza granicami naszego kraju.

Dziękujemy bardzo Stowarzyszeniu Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego oraz Sponsorom tego wyjazdu.

Zapraszamy na wspólny wyjazd do Włoch

Drodzy Przyjaciele!

W związku z obchodzoną w tym roku 70. rocznicą bitwy o Monte Cassino Stowarzyszenie Ułanów Grochowskich im. gen. J. Dwernickiego proponuje Wam udział we wspólnej wycieczce do Włoch, której najważniejszym etapem będzie odwiedzenie Polskiego Cmentarza Wojennego, miejsca polskiej pamięci narodowej u podnóża opactwa o.o. Benedyktynów. Oddamy tam hołd spoczywającym na wzgórzu Monte Cassino bohaterom bitwy.

Oprócz Monte Cassino zwiedzimy również Wenecję, Asyż, Rzym, Florencję i wiele innych miejsc, które wyszczególnione są w programie wyjazdu, umieszczonym na dole niniejszej wiadomości.

W wyjeździe organizowanym przez nasze Stowarzyszenie wezmą udział również uczniowie z zaprzyjaźnionych z nami szkół, noszących imię 2 Pułku Ułanów Grochowskich. Uczniowie, którzy będą nam towarzyszyć są laureatami konkursu na prace multimedialne, związane z 2 Pułkiem Ułanów Grochowskich im. gen. J. Dwernickiego.

Serdecznie namawiamy do udziału we wspólnej wycieczce, której szczegóły wyglądają następująco:

1) Termin wyjazdu: 3 sierpnia 2014 (niedziela)
2) Termin powrotu: 9 sierpnia 2014 (sobota)
3) Cena wyjazdu: 1800 zł za osobę
4) Wyjazd jest organizowany przez licencjonowane biuro podróży
5) Hotele:
Proponujemy Państwu zakwaterowanie w hotelach 3* w okolicach San Marino oraz w uzdrowiskowej miejscowości Fiuggi Terme w okolicach Rzymu. Wszystkie hotele oferują zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych (z możliwością jednej dostawki) z łazienkami oraz telefonem.
6) Wyżywienie:
Śniadania kontynentalne wzmocnione oraz obiadokolacje (2 dania + deser/owoc)
7) Świadczenia zawarte w cenie:
– przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek, WC, uchylne fotele, video/DVD)
– 1 nocleg tranzytowy w okolicach Znojmo
– 1 nocleg tranzytowy w okolicach Wiednia
– 4 noclegi w hotelach 3* wg programu, pokoje 2-osobowe z łazienkami
– 6 śniadania kontynentalne wzmocnione + 6 obiadokolacje w hotelu
– opieka pilota
– ubezpieczenie KL, NNW i bagażu Signal Iduna (kwoty gwarancyjne KL do 10.000 €, NNW do 15.000 zł, bagaż do 1000 zł)
oraz ubezpieczenie w przypadku chorób przewlekłych;
8) Koszty dodatkowe:
Orientacyjny koszt realizacji programu zwiedzania to 100 € – kwota ta obejmuje bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (Muzea Watykańskie, kościół Santa Croce we Florencji),
lokalnych przewodników, słuchawki podczas realizacji programu zwiedzania oraz opłaty wjazdowe do miast. Kwota ta jest przekazywana w całości pilotowi wycieczki od każdego uczestnika w czasie zbiórki przed rozpoczęciem wyjazdu.
Cena nie obejmuje napojów do obiadokolacji.
9) Uwagi:
Program wyjazdu może ulec nieznacznym zmianom.
10) Termin zgłoszeń:
Z uwagi na krótki termin do planowanego dnia wyjazdu, zgłoszenia uczestnictwa (potwierdzone 100% wpłatą na konto) przyjmowane są wyłącznie do dnia 10 lipca (czwartek) do godz. 18.00.
11) Sposób dokonywania rezerwacji:
– drogą mailową na adres: email hidden; JavaScript is required
– drogą telefoniczną pod nr +48-604-607-108

Ostateczne potwierdzenie uczestnictwa będzie możliwe dopiero po dokonaniu 100% wpłaty na konto:
STOWARZYSZENIE UŁANÓW GROCHOWSKICH IM. GEN. J. DWERNICKIEGO
05-807 Podkowa Leśna, ul. Głogów 11
Rachunek bankowy: Alior Bank nr 74 2490 0005 0000 4500 8880 7687

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskacie Państwo kontaktując się bezpośrednio:

Tel.: +48-604-607-108 lub na adres mailowy: tomekdelezuch(a)gmail.com

Zapraszam serdecznie do wspólnego wyjazdu do Włoch!!!

PROGRAM RAMOWY:
Dzień 1:
Zbiórka w Warszawie rano (dokładna godzina i miejsce do ustalenia). Przejazd na nocleg tranzytowy do Czech (po drodze planowane krótkie postoje).
Dzień 2:
Po śniadaniu, wyjazd w dalsza drogę przez Austrię do Włoch.
Przyjazd do Wenecji w godzinach popołudniowych, rejs stateczkiem do centrum Wenecji i zwiedzanie miasta – spacer wzdłuż nabrzeża i legendarny Most Westchnień, przepiękny Pałac Dożów, stanowiący arcydzieło weneckiego gotyku, Plac i Bazylika św. Marka – wspaniała świątynia poświęcona patronowi Wenecji, spacer nad kanałami do Mostu Rialto malowniczo przerzuconego nad Canale Grande. Po południu wyjazd z Wenecji i przejazd do hotelu w okolicach San Marino.
Zakwaterowanie, kolacja i nocleg.
Dzień 3:
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Asyżu. Zwiedzanie miasta – gotycki Kościół św. Klary, spacer uliczkami starego miasta oraz pełna prostoty Bazylika św. Franciszka,
poświęcona patronowi Asyżu. Po południu przejazd do Rzymu i spacer po barokowym centrum – niewielki Plac Hiszpański wraz z uroczą fontanną Barcaccia oraz znane z włoskich pokazów mody Schody Hiszpańskie, Plac di Trevi z zadziwiającą fontanną di Trevi uważaną za najpiękniejszą fontannę świata oraz pełen artystów Plac Navona, na którym znajduje się symboliczna Fontanna Czterech Rzek.
Wieczorem przejazd do hotelu we Fiuggi Terme. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg.
Dzień 4:
Po śniadaniu wyjazd do Rzymu na zwiedzanie miasta – w programie bogate zbiory Muzeów Watykańskich, uważane za jedną z najważniejszych kolekcji świata, unikatowa Kaplica Sykstyńska ozdobiona wspaniałymi freskami Michała Anioła, majestatyczny Plac św. Piotra ze słynną kolumnadą Berniniego,
przepiękna Bazylika św. Piotra – jedna z najważniejszych świątyń chrześcijaństwa, zbudowana nad grobem św. Piotra Apostoła oraz Kaplica św. Sebastiana, w której
został pochowany bł. Jan Paweł II. Spacer przez Rzym Antyczny – okrągły Panteon, zwany świątynią wszystkich bogów, wejście na Kapitol, gdzie znajduje się słynna Wilczyca Kapitolińska, spacer wzdłuż Forum Romanum – najważniejszego placu starożytnego miasta, przejście pod pomnik historii i symbol Rzymu – Koloseum. Klasyczna Bazylika św. Jana na Lateranie – katedra biskupa Rzymu.
Wieczorem powrót do hotelu, kolacja i nocleg.
Dzień 5:
Po śniadaniu wyjazd na Monte Cassino, wizyta na Cmentarzu Żołnierzy Polskich oraz wizyta w klasztorze.
Po południu powrót do hotelu, spacer po miejscowości Fiuggi Terme, wejście na punkt widokowy, wieczorem obiadokolacja i nocleg.
Dzień 6:
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Florencji. Zwiedzanie miasta – Katedra Santa Maria del Fiore z piękną kopułą oraz pobliskie Baptysterium, do którego prowadzą
pozłacane Drzwi Raju, spacer po centrum miasta: otoczony pałacami Piazza Signoria, z nietypową fontanną Neptuna i pomnikiem Kosmy I – założyciela rodu Medyceuszy,
najważniejsza świątynia franciszkańska we Włoszech – Kościół Santa Croce, w którym znajdują się nagrobki m.in. Michała Anioła, Dantego Alighieri oraz Galileusza, Ponte Vecchio (Most Złotników) – symbol Florencji.
Po południu wyjazd do Austrii na nocleg tranzytowy w okolicach Wiednia (po drodze planowane krótkie postoje)
Dzień 7:
Po śniadaniu, wyjazd w dalsza drogę do Polski
Przyjazd do Warszawy w godzinach wieczornych.

Rajd rowerowy Śladami Miejsc Pamięci Narodowej

W połowie zeszłego roku nasze Stowarzyszenie otrzymało zaproszenie do współdziałania w projekcie budowy pomnika generała Adolfa Mikołaja Waraksiewicza. Całe przedsięwzięcie związane z budową i uroczystym odsłonięciem pomnika oraz wieloma imprezami towarzyszącymi (np. rajd rowerowy, koncerty patriotyczne, konkurs historyczny) realizowane jest przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik i wspierane jest przez władze samorządowe gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie oraz powiatu nowomiejskiego (woj. warmińsko-mazurskie).

Ze względu na postać generała Waraksiewicza, który dowodził (1929-1931) Brygadą Kawalerii „Suwałki” Członkowie Zarządu naszego Stowarzyszenia zdecydowanie wyrazili aprobatę dla idei budowy pomnika i jednogłośnie zadeklarowali chęć współdziałania.

Na dzień dzisiejszy Nasze Stowarzyszenie, wyrażając chęć pomocy i wsparcia tego przedsięwzięcia weszło w skład Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Generała Brygady Adolfa Mikołaja Waraksiewicza.

Uroczyste odsłonięcie pomnika odbędzie się 23 sierpnia 2014 r.

Zachęcamy również do zapoznania się z opisem przedsięwzięcia, związanego z budową pomnika generała Waraksiewicza, zamieszczonego na stronie internetowej Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Wsi Jamielnik (tutaj).

Więcej informacji o przedsięwzięciu, związanym z projektem budowy i postępami prac nad pomnikiem, oraz postacią samego generała Waraksiewicza będziecie mogli Państwo niebawem przeczytać na naszej stronie.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją oraz galerią zdjęć z rowerowego rajdu Śladami Miejsc Pamięci Narodowej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego.

Autorką poniższej relacji jest jedna z inicjatorek pomysłu budowy pomnika, uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie – Karolina Kłosowska.

W sobotę, 10 maja 2014 o godzinie 9.00 rozpoczął się całodniowy rajd rowerowy Śladami Miejsc Pamięci Narodowej w Gminie Nowe Miasto. Rajd historyczny został zorganizowany jako jedna z imprez towarzyszących zbliżającym się uroczystościom odsłonięcia pomnika gen. bryg. Adolfa Mikołaja Waraksiewicza w Mszanowie. Każdy uczestnik rajdu miał do pokonania ponad 50. kilometrów, co okazało się nie lada wyzwaniem. Siła naszej woli oraz poczucie misji sprawiły, że z dopisującym humorem i uśmiechem na zmęczonych twarzach wróciliśmy cali i zdrowi, a co najważniejsze – bogatsi o nową wiedzę. Trasa rajdu zaczęła się w Jamielniku i prowadziła przez: Gryźliny – Radmno – Chrośle – Nowy Dwór – Nawrę – Nowe Miasto Lubawskie – Mszanowo – Bratian – Jamielnik. Pokonując tę trasę, robiliśmy przerwy w miejscach, gdzie stoją pomniki poświęcone poległym w czasie II wojny światowej. W każdym z tych miejsc mieliśmy czas na chwilę refleksji. Dzięki dr. historykowi Andrzejowi Koreckiemu, historykowi regionaliście Markowi Połomskiemu, Mirosławowi Dajosowi i nauczycielce historii Urszuli Wachowiacz udało nam się poznać rąbek lokalnej historii z czasów II wojny światowej oraz przybliżono mam losy wielu poległych mieszkańców i ich rodzin.

Z Jamielnika w trzech grupach udaliśmy się do Gryźlin, gdzie Mirosław Dajos przedstawił krótki zarys wydarzeń, jakie miały tam miejsce oraz wyczerpująco wyjaśnił okoliczności, w których dokonano mordu na okolicznych mieszkańcach. Po minucie ciszy i złożeniu przy pomniku kwiatów i zapaleniu symbolicznych zniczy udaliśmy się w dalszą drogę. Podziwiając okolicę dotarliśmy do Radomna, gdzie „po ścieżce historii’’ oprowadziła nas miejscowa pasjonatka lokalnej historii Urszula Wachowiacz, która oprócz interesującej prezentacji tablic z lokalnymi dokumentami faktograficznymi, zaprosiła wszystkich uczestników do szkoły (gdzie pracuje) na mały poczęstunek, gdzie zajadając się tradycyjnymi przysmakami mogliśmy również podziwiać zgromadzone w Lokalnej Izbie Pamięci zbiory dawnej kultury.

Kolejnym z naszych celów było zapalenie zniczy przy monumentalnym pomniku w Nawrze, poświęconym ponad 200. ofiarom faszystowskich egzekucji, które dokonane były w okolicznych lasach. Miłym akcentem było powitanie uczestników rajdu przez komendanta Hufca ZHP Nowe Miasto Lubawskie – pwd. Rafała Żurawskiego wraz z grupą harcerzy. Informacje o okolicznościach związanych z wojennym dramatem przekazał dr Andrzej Korecki. Z Nawry, powiększony o gwiździńskich rajdowiczów peleton pojechał do grobu gen. bryg. Adolfa Mikołaja Waraksiewicza w Nowym Mieście Lubawskim. Historię II Pułku Ułanów Grochowskich, w którym Waraksiewicz w latach 1918-1920 pełnił dowództwo, przedstawił Tomasz Deleżuch – wiceprezes Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego z Podkowy Leśnej. Jednym z ostatnich przystanków wpisanych w plan rajdu było Mszanowo. To właśnie tutaj przy Urzędzie Gminy stanie pomnik gen. bryg. Adolfa Mikołaja Waraksiewicza. Jadąc do Bratiana spotkała nas miła niespodzianka! Do naszego rajdu przyłączył się konny patrol Bractwa Rycerskiego XXVI Chorągwi Bratian, który poprowadził miłośników historii do pomnika w Bratianie.

Zmęczeni trudami wyprawy odpoczęliśmy w Krainie Brata Jana w Bratianie, gdzie czekało na rajdowiczów szereg atrakcji: ognisko, pieczone kiełbaski, średniowieczne tańce, pokazy walk rycerskich, strzelanie z łuku pod czujnym okiem instruktora oraz wiele innych niespodzianek, które przygotował Andrzej Andrzejewski – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Mszanowie. Na koniec, każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom.

Z Bratiana pozostało nam jedynie pokonać trasę do Jamielnika. Okazało się jednak, że 14. kilometrowy odcinek był wyjątkowo trudny do pokonania, jednak udało się i to jest najważniejsze. Mamy nadzieję, że kolejny rajd nastąpi już za rok!

Karolina Kłosowska

Zaproszenie na spotkanie z żołnierzem Batalionu „Zośka”

W dniu 7 marca w Milanówku w ramach zakończenia obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbędzie się promocja książki „Zośkowiec” Jarosława Wróblewskiego i spotkanie z jej bohaterem, Henrykiem Kończykowskim ps. Halicz, 90 letnim mieszkańcem Milanówka, żołnierzem Batalionu Zośka, uczestnikiem Powstania Warszawskiego, skazanym przez komunistów na 15 lat więzienia.

W programie m.in. udział Grupy Historycznej Zgrupowania Radosław, pokaz umundurowania z okresu Powstania Warszawskiego i występ Teatru od Czapy z Garwolina z repertuarem pieśni powstańczych i patriotycznych.