Archiwum autora: Tomek Deleżuch

Łopatyn – odnowienie pomnika gen. Dwernickiego oraz kwater żołnierskich

Odnowiony nagrobek gen. Józefa Dwernickiego na cmentarzu w Łopatynie

Pragniemy niniejszym z radością powiadomić Państwa, że jesienią 2016 r. zakończyły się prace przy renowacji nagrobka generała Józefa Dwernickiego na cmentarzu w Łopatynie na Ukrainie. Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane przez Fundację Mosty a sfinansowane ze środków Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na podstawie projektu złożonego w 2015 r. Dla Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich jest to niezwykle doniosły i zasługującym na wielkie słowa uznania fakt, związany także z przypadającą w bieżącym roku 160 rocznicą śmierci Generała. Na internetowej stronie Fundacji czytamy: „(…) Pomnik generała Dwernickiego to jeden z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych zabytków związanych z polskim wojskiem i powstaniami narodowymi z XIX wieku, zarazem jeden z obiektów o największej wartości symbolicznej (…)”. Na skutek realizacji tego projektu, udało się przeprowadzić konserwację nagrobka, przywrócić jego pierwotną formę, uporządkować jego otoczenie oraz zrekonstruować jego pierwotne ogrodzenie w kształcie szpaleru lanc kawaleryjskich.

Czytaj dalej

Boże Narodzenie 2016

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, Zarząd oraz Członkowie Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego składają najserdeczniejsze życzenia Rodzinie Pułkowej, wszystkim przyjaciołom i sympatykom naszego Stowarzyszenia. Życzymy aby te Święta były przepełnione miłością, nadzieją i wiarą. Aby ten ważny dla wszystkich czas upłynął wśród naszych najbliższych, w radosnym nastroju i aby obfitował w boże łaski.

Podsumowując kończący się rok 2016, bardzo dziękujemy za zaangażowanie i pomoc wielu osobom spoza naszego Stowarzyszenia, które na różne sposoby wspomagają naszą działalność. Jednocześnie zapraszamy do wspólnego udziału w przyszłorocznych uroczystościach, spotkaniach i imprezach.

Zarząd oraz Członkowie
Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich
im. gen. Józefa Dwernickiego

Spotkanie wigilijne – Podkowa Leśna 2016

17 grudnia odbyło się coroczne spotkanie wigilijne zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie. Spotkaliśmy się w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej. Tradycyjnie już, przy wigilijnym stole zasiedliśmy wspólnie z Rodziną Pułkową oraz Przyjaciółmi naszego Stowarzyszenia.

Spotkanie wigilijne rozpoczęliśmy wspólnie odmówioną modlitwą oraz przyjętym błogosławieństwem, które wszystkim zebranym udzielił ksiądz kanonik Wojciech Osial – proboszcz parafii pw. św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. Korzystając z obecności proboszcza wręczyliśmy mu podziękowanie za wieloletnie wsparcie naszej działalności oraz za jego duchową opiekę.

Czytaj dalej

Paczka dla polskiego Kombatanta na Kresach

Wzorem ubiegłego roku Stowarzyszenie Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego wraz z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich z Podkowy Leśnej organizuje „Paczkę dla polskiego Kombatanta na Kresach” w ramach akcji „Rodacy-Bohaterom”. Zachęcamy do przyłączenia się do naszej wspólnej akcji.

Akcja Rodacy Bohaterom jest stworzona przez Stowarzyszenie Odra-Niemen z Wrocławia i trwa od 2010 od Wielkanocy. Akcja rozwija się poprzez wsparcia zadania przez różnorodne środowiska w całej Polsce. Akcja jest apolityczna, ponad podziałami i obok wspierania polskich środowisk na Kresach buduje przyjazną atmosferę i dobrą lokalną aktywność.

Wierzymy, że wspólnym wysiłkiem oraz hojnością ludzi dobrej woli, zbierzemy niezbędne artykuły i upominki, które w formie paczek trafią do naszych Rodaków, pozostających poza granicami Polski. Paczka od nas to nie tylko dar materialny, to przede wszystkim oznaka naszej pamięci, wdzięczności i duchowej łączności z tymi, którzy zapłacili wysoką cenę za walkę o wolną Polskę. Polska niestety o nich zapomniała, my nie możemy zapomnieć!

Na samym dole umieszczamy listę produktów, które wchodzą w skład wzorcowej paczki. Oczywiście podany skład nie jest wymogiem a jedynie wykazem produktów, które są najbardziej potrzebne. Niezbędnym elementem paczki jest oczywiście karta świąteczna, często robiona własnoręcznie przez nasze dzieci czy wnuki. Nie wiemy, do kogo trafi paczka prze nas przygotowana, na Białoruś, Litwę, czy Ukrainę, wiemy natomiast od organizatorów, że tam, na Kresach jest bardzo wyczekiwana, a karty z życzeniami od nieznanej rodziny z Polski wyciskają łzy radości i wzruszenia. Oto relacja z akcji „Paczka dla Kombatanta” na Białorusi – kliknij tutaj.

Paczki będziemy przyjmować w Podkowie Leśnej, w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, przy ulicy Świerkowej 1. Po kliknięciu tutaj otworzy się okno z mapą i dokładną lokalizacją. Termin przyjmowania paczek to sobota 17 grudnia (w godzinach 10.00-14.00). Istnieje możliwość przekazania nam paczki w innym terminie, po uzgodnieniu telefonicznym, pod numerem 604-607-108.

Czytaj dalej

Przywrócić Pamięć 2016 – Suwałki

Już po raz kolejny nasze Stowarzyszenie włączyło się w akcję „Przywrócić Pamięć”, którą rokrocznie organizują uczniowie z Zespołu Szkół im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich z Przebrodu koło Suwałk. Akcja ma na celu upamiętnienie polskich żołnierzy pochowanych na suwalskim cmentarzu. Zachęcamy Państwa do obejrzenia galerii zdjęć oraz do zapoznania się z poniższym opisem organizowanej przez uczniów z Przebrodu akcji.

 

Przywrócić Pamięć 2016

Przebród to wieś leżąca na zachód od Suwałk. Należy do gminy wiejskiej Suwałki. Funkcjonuje tu Zespół Szkół składający się z przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum. Obie szkoły noszą imię 2 Pułku Ułanów Grochowskich.

W 2012 roku, w ówczesnej 2 klasie gimnazjum, narodził się pomysł akcji Przywrócić Pamięć. Początkowo działanie miało dotyczyć uczczenia poległych za Ojczyznę ułanów. Każdemu z poległych dedykowano odrębny znicz z tabliczką z jego imieniem i nazwiskiem, datą i miejscem śmierci. Miejscem gdzie zrealizowano pomysł był pomnik na cmentarzu w Suwałkach poświęcony poległym ułanom 2 Pułku.

Następnego roku (2013) akcję rozszerzono na groby żołnierzy polskich z lat 1919 -1920. Jest ich około 80. Na każdym żołnierskim grobie postawiono miniaturę flagi polskiej, a każdy z uczniów postawił znicz opatrzony plakietką z napisem kto i komu ten znicz zapala. Znicze ułańskie mają przytwierdzony proporczyk w barwach pułku, a znicze żołnierskie miniaturę flagi. Do akcji Przywrócić Pamięć przyłączyła się w 2013 roku Szkoła Podstawowa nr 9 w Suwałkach. Znicze na żołnierskich grobach miały przyciągnąć uwagę odwiedzających w listopadowe święta cmentarz i zachęcić do postawienia swego światełka.

Przez cztery pierwsze lata układ dni świątecznych w kalendarzu powodował, że istniała potrzeba wymiany wkładów w zniczach, aby płonęły one przez cały świąteczny czas. Dokonywali tego uczniowie pod opieką rodziców, którzy zadeklarowali swój udział w takim działaniu. Przez cztery lata wieczorem, w dniu wymiany, płonęły dalej wszystkie znicze. Miarą sukcesu tej akcji jest udział w niej co roku około 80% wszystkich rodzin związanych ze szkołą.

Przygotowania zaczynają się w połowie października. Trzeba przejrzeć znicze i włożyć do nich nowe wkłady, wymienić podniszczone proporczyki i miniatury flag, przygotować co roku nowe plakietki uczniowskie. Zajmują się tym starsze klasy gimnazjalne. Młodsi uczniowie biorą udział w klejeniu proporczyków do zniczy. Aby wszystko przygotować na czas, niejednokrotnie pojawia się konieczność pozostania dłużej w szkole. Chętnych nigdy nie brakuje. Potem pozostaje jeszcze zorganizowanie transportu i ustawienie zniczy na cmentarzu, a następnie zebranie zniczy, aby wykorzystać je w roku następnym.

W tym roku po raz 5 postawiliśmy znicze na suwalskim cmentarzu i choć dzień realizacji akcji był dniem wolnym od zajęć nie zabrakło ochotników z 2 i 3 klasy gimnazjum do pracy. W przeddzień Święta Niepodległości dodatkowy kłopot sprawiła pogoda, zasypując groby grubą warstwą śniegu.

Od 5 lat w dniach 1, 2 i 11 listopada pod pomnikiem ułańskim i na żołnierskich grobach płonie kilkaset zniczy – świadectw pamięci.

Tekst i zdjęcia: Stanisław Mackiewicz

Nadanie szkole imienia mjr. Józefa Wiśniewskiego – Lutkówka

24 września br. delegacja naszego Stowarzyszenia wzięła udział w uroczystości nadania imienia szkole w Lutkówce. Patronem szkoły został major Józef Wiśniewski – kawalerzysta 2 Pułku Ułanów z okresu Królestwa Polskiego.

Major Józef Wiśniewski urodził się w 1788 r. na Podlasiu. Był oficerem Gwardii Polsko-Francuskiej w okresie wojen napoleońskich oraz majorem 2 Pułku Ułanów Wojska Polskiego (m.in. w okresie Powstania Listopadowego). W roku 1813 walczył w wojskach napoleońskich m.in. pod Dreznem, za co otrzymał najwyższe odznaczenie francuskie – Legię Honorową. Order Legi Honorowej znajduje się w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Odznaczony Orderem Świętej Heleny. W roku 1922 Stefania Wiśniewska (prawdopodobnie wnuczka majora Józefa Wiśniewskiego) przekazała do Muzeum Wojska Polskiego miniaturkę Orderu Świętej Heleny, która nadal znajduje się w zbiorach muzealnych. 14 marca 1831 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Virtuti Militari za udział w Powstaniu Listopadowym. Odznaczony za XV lat nieskazitelnej służby w Wojsku Polskim. Major Józef Wiśniewski w latach 1836-1842 był właścicielem dworku w Żelazowej Woli, w którym urodził się Fryderyk Chopin. Nabywając dworek spłacił wszystkie długi poprzedniego właściciela Michała Skarbka na rzecz Mikołaja Chopina – ojca Fryderyka, co jest udokumentowane w księgach notarialnych. Major Józef Wiśniewski zmarł 26 kwietnia 1864 r. Pochowany na wzgórzu przy kościele p.w. Świętej Trójcy w Lutkówce.

Uroczystości nadania imienia rozpoczęły się od mszy świętej, w trakcie której został poświęcony sztandar szkolny. Po zakończeniu mszy świętej poświęcona została również odrestaurowana mogiła majora Wiśniewskiego, która znajduje się w skarpie, przy kościele w Lutkówce. Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości udali się do szkolnego budynku. Uroczysty pochód prowadziła orkiestra dęta OSP Mszczonów oraz zespół marżonetek. Za nimi maszerował konny poczet sztandarowy naszego Stowarzyszenia, w mundurach z okresu XIX wieku. Po dotarciu na teren szkoły odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy z imieniem patrona oraz przekazano sztandar dyrektorowi szkoły. Następnie odbyło się ślubowanie przedstawicieli szkoły na nowy sztandar oraz przemówienia zaproszonych gości oraz osób związanych ze szkołą. Na zakończenie uroczystości odbył się program artystyczny zrealizowany przez uczniów.

Po zakończeniu uroczystości my jeszcze mieliśmy możliwość spotkania z uczniami, w trakcie którego mogliśmy im zaproponować konne przejażdżki po przyszkolnym terenie. Była to również doskonała okazja aby uczniowie porozmawiali z nami na temat historii a w szczególności o 2 Pułku Ułanów oraz o majorze Wiśniewskim.

Zdjęcia z uroczystości dzięki uprzejmości Magdaleny i Andrzeja Kaźmierczak.

Uroczystości upamiętniające wchm. Tomasza Wójcika „Tarzana” – Wola Grójecka, Ćmielów.

10 lipca br. delegacja naszego Stowarzyszenia uczestniczyła w uroczystościach upamiętniającej wchm. Tomasza Wójcika „Tarzana”, mających miejsce w Woli Grójeckiej oraz w Ćmielowie.

Uroczystość rozpoczęła się w Woli Grójeckiej, przy obelisku upamiętniającym wydarzenia z 7 lipca 1944 roku, kiedy to oddział Tomasza Wójcika „Tarzana” został zaatakowany przez przeważające siły niemieckie. Zaskoczeni atakiem partyzanci, pomimo zaciekłej obrony, nie mieli szans żeby skutecznie odeprzeć atak. W wyniku walki śmierć poniosło 37 partyzantów a tylko 4 udało się zbiec i schronić w pobliskim klasztorze.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w Ćmielowie. To tu odbyła się uroczysta msza święta w intencji Tomasza Wójcika „Tarzana” oraz poległych w walce w Woli Grójeckiej partyzantów. Po zakończeniu mszy świętej uczestnicy uroczystości udali się na cmentarz aby tam oddać hołd poległym partyzantom, składając wieńce i paląc symboliczne znicze.

Po zakończeniu uroczystości delegacja naszego Stowarzyszenia udała się na miejsce położone przy drodze Ożarów – Ćmielów, gdzie w dniu 25 sierpnia 1943 roku „Tarzan” zniszczył dwa niemieckie samochody sztabowe, likwidując przy tym ośmiu oficerów i żołnierzy Wermachtu w tym. gen. por. Kurta Rennera – dowódcę 184 zapasowej dywizji. Obecnie w tym miejscu stoi głaz upamiętniający to wydarzenie. W miejscu tym spotkaliśmy się z grupą Ostrowieckich Patriotów, której członkowie m.in. pielęgnują pamięć o „Tarzanie” i jego partyzanckim oddziale.

Zdjęcia z uroczystości dzięki uprzejmości Michała Ślusarza z organizacji Ostrowieccy Patrioci.

Paczka dla Polskiego Kombatanta na Kresach – Podziękowania

Drodzy Państwo,

Akcję „Paczka dla Kombatanta”, przeprowadzoną na terenie Podkowy Leśnej i okolic uznajemy za zakończoną.

W imieniu Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego oraz głównego organizatora akcji „Rodacy-Bohaterom” jakim jest wrocławskie Stowarzyszenie Odra-Niemen składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które włączyły się na naszą zbiórkę. To dzięki Państwa pomocy, Państwa ofiarności oraz Państwa wrażliwym sercom udało się zebrać produkty, które trafią do naszych Rodaków na Kresach. Dzięki Państwa zaangażowaniu Polacy pozostający za naszą wschodnią granicą utwierdzą się w przekonaniu, że pamiętamy o nich i deklarujemy chęć pomocy w ich pełnym trudów życiu. Nasza pamięć i więź z Polakami na Kresach poparta jest nie tylko zebranymi darami ale także życzeniami świątecznymi, które płynąc wprost z naszych serc trafiają do Kresowian na pięknych, często wykonanych własnoręcznie kartach świątecznych z dołączonym opłatkiem. Pamiętamy o cichych bohaterach walczących o polskość, o przetrwanie tradycji i kultury.

Szczególne podziękowania składam na ręce Pani Dyrektor Aliny Witkowskiej oraz Pani Izabeli Wilanowskiej za pomoc w zorganizowaniu zbiórki na terenie Podkowy Leśnej i okolic oraz za udostępnienie miejsca na ten cel w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej.

W akcję zainicjowaną przez wrocławskie Stowarzyszenie Odra-Niemen, Stowarzyszenie Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego włączyło się po raz pierwszy. Do wspólnej inicjatywy włączyło się również Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich z Podkowy Leśnej. Wierzę, że nasza wspólna akcja dobroczynna była przyczynkiem do rozpoczęcia cyklicznych zbiórek, mających na celu wsparcie naszych Rodaków, którzy walczyli za wolność naszej Ojczyzny a poprzez zbieg różnorodnych losów historycznych, po wojnie pozostali za naszą wschodnią granicą.

W wyniku przeprowadzonej zbiórki udało się zebrać produkty w następujących ilościach:
1. Cukier, mąka, kasza, ryż – 67 opakowań
2. Kawa, herbata, kakao – 60 opakowań
3. Konserwy mięsne i rybne – 35 sztuk
4. Warzywa i owoce w puszkach – 34 sztuk
5. Makarony – 41 opakowań
6. Olej, oliwa – 13 litrów
7. Słodycze – 57 czekolad i 54 innych (ciastka, batony)
8. Kosmetyki – pasty do zębów, szampony, mydła, kremy do golenia itp.
9. Ubrania – kurtki dziecięce, wełniane skarpety, ciepłe kapcie
10. Upominki świąteczne – świąteczne świece, książki, kalendarze
11. Świąteczne karty z życzeniami – 20 sztuk

Zebrane produkty zapewnią możliwość skompletowania około 15 wzorcowych paczek.

W imieniu Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego
Wiceprezes Zarządu
Tomasz Deleżuch

Poszukujemy informacji związanych z rzekuńskim pomnikiem ułanów

Stowarzyszenie Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego oraz miłośnicy historii rzekuńskiej ziemi poszukują informacji dotyczących pomnika poświęconego poległym ułanom z 2 Pułku Ułanów Grochowskich.

Uroczyste odsłonięcie pomnika odbyło się w 1928 lub 1929 roku (w informacjach źródłowych rok odsłonięcia pomnika nie jest jednoznacznie wskazany). Ułani polegli w trakcie walk z bolszewikami, które toczone były na ziemi rzekuńskiej w sierpniu 1920 roku i zostali pochowani w zbiorowej mogile, na cmentarzu parafialnym w Rzekuniu, obok mogiły marynarzy z 1 batalionu Pułku Morskiego.
Wspomniany pomnik znajduje się na cmentarzu parafialnym w Rzekuniu, jednak obecny jego wygląd odbiega od pierwotnego. Z cząstkowych informacji wynika, że przed II wojną światową na pomniku były umieszczone symbole kawaleryjskie (lanca, szabla i rogatywka), które zaginęły w trakcie niemieckiej okupacji. Dziś, wspólnymi siłami oraz przy wsparciu ludzi dobrej woli, chcemy odtworzyć historię i dotrzeć do informacji lub materiałów, które szczegółowo dokumentują wygląd pomnika sprzed II wojny światowej.
W związku z tym, zwracamy się z apelem o pomoc w poszukiwaniu źródłowych informacji nt. wspomnianego pomnika a w szczególności opisów, kopi artykułów z przedwojennej prasy lub zdjęć, na których będą widoczne wspomniane wcześniej kawaleryjskie symbole. Osoby, które dysponują poszukiwanymi przez nas dokumentami lub fotografiami, prosimy o kontakt e-mailowy email hidden; JavaScript is requiredemail hidden; JavaScript is required lub bezpośrednio do przedstawiciela naszego Stowarzyszenia pod numer telefonu 604-607-108. Liczymy, że dzięki Państwa życzliwości i pomocy, utrwalimy pamięć o Bohaterach naszej Ojczyzny i ocalimy ją od zapomnienia.

Śladami ułana Waraksiewicza – rajd rowerowy

Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia wzięli udział w rajdzie rowerowym, zorganizowanym z okazji pierwszej rocznicy odsłonięcia pomnika generała Waraksiewicza. Już po raz drugi mieliśmy przyjemność poznawać lokalną historię w trakcie rajdu rowerowego, w towarzystwie osób, dla których pamięć o minionych wydarzeniach oraz osobach, które przyczyniły się do wolnej Polski, jest niezwykle ważna. Jesteśmy niezwykle zobowiązani, że pamięć o generale jest stale pielęgnowana przez inicjatorki budowy pomnika generała Waraksiewicza, nie tylko przy okazji rocznicy odsłonięcia pomnika lecz również przy wielu innych rocznicach i świętach, np. w Dniu Niepodległości lub z okazji Święta Zmarłych. Jako Stowarzyszenie Ułanów Grochowskich wierzymy, że pielęgnowanie pamięci o 2 Pułku Ułanów będzie w tym miejscu kontynuowane w sposób wzorowy a najważniejsze wartości, takie jak patriotyzm i miłość do Ojczyzny, będą umacniane w młodym pokoleniu oraz przekazywane kolejnym.

Poniżej przedstawiamy relację z wspomnianego powyżej rajdu rowerowego. Autorką relacji jest Elżbieta Olszta – bibliotekarka, inicjatorka budowy pomnika generała Waraksiewicza, współorganizatorka rajdu.

Śladami Ułana Waraksiewicza

Pod takim hasłem odbył się rajd rowerowy poświęcony pierwszej rocznicy odsłonięcia pomnika gen. bryg. Adolfa Mikołaja Waraksiewicza. Odsłonięcie pomnika odbyło się 23 sierpnia 2014 r. w sobotę poprzedzającą Dzień Matki Boski Częstochowskiej – patronki Ułanów Grochowskich.
Tegoroczna trasa rajdu rozpoczęła się w Jamielniku i biegła przez Gryźliny, Bratian, Mszanowo, Nowe Miasto Lub., Radomno, Jamielnik.
Chociaż celem radu było upamiętnienie życia i zasług byłego mieszkańca Tyliczek – wielce zasłużonego dla narodu polskiego w odzyskaniu niepodległości Polski – ułana i kawelerzysty – gen. bryg. A.M. Waraksiewicza, to jednak przy tej okazji uczciliśmy pamięć pomordowanych w czasie II wojny światowej mieszkańców naszej gminy.
W Gryźlinach zatrzymaliśmy się przy pomniku wzniesionym ku czci pomordowanych, gdzie historię związaną z hitlerowskim mordem przedstawił Mirosław Dajos – Radny Gminy oraz Agata Jabłońska – uczennica jamielnickiej szkoły. Nie pominęliśmy również cmentarza, na którym w ubiegłym roku odsłonięto obelisk upamiętniający spoczywających tam ewangelików.
W Mszanowie przy pomniku A.M.Waraksiewicza prelekcję nt. II Pułku Ułanów Grochowskich i tradycji związanych z pułkiem wygłosili Michał Wroński i Tomasz Deleżuch ze Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego z Podkowy Leśnej k/Warszawy. Tu też inicjatorki pomnika oraz klubowicze jamielnickiego DKK przedstawili historię życia A.M. Waraksiewicza oraz przeprowadzili wśród uczestników rajdu konkursy i zabawy.
Wartę honorową przy pomniku pełniły harcerki z IV Drużyny Harcerskiej im. Fryderyka Chopina z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku.
Znicze zapaliliśmy również na grobie A. M. Waraksiewicza na nowomiejskim cmentarzu i przy pomniku upamiętniającym pomordowanych w Radomnie.
Zwieńczeniem rowerowej wyprawy było ognisko, zabawy i ułański śpiew. Rajd zabezpieczali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamielniku.
Rajd odbył się 29.08.2015 roku i wzięło w nim udział ok. 40 osób, w tym jeden z uczestników trasę 34 km pokonał, biegnąc.
Organizatorem rajdu była Biblioteka Publiczna w Jamielniku we współpracy z inicjatorkami budowy pomnika, tj. Joanną Moczydłowską, Adrianną Michałkiewicz i Karoliną Kłosowską.
Elżbieta Olszta – jamielnicka bibliotekarka dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania rowerowego rajdu.