Symboliczna ceremonia pogrzebowa st. wachm. Witolda WYRZYKOWSKIEGO

12 października 2019 r., po ponad 70 latach od tragicznej śmierci, odbyła się Msza Święta pogrzebowa w intencji st. wachm. Witolda WYRZYKOWSKIEGO, podoficera 2 Pułku Ułanów Grochowskich.

St. wachm. WYRZYKOWSKI służył w Pułku od 1934 r. do końca szlaku bojowego pod Kockiem, w październiku 1939 r. Po wykupieniu go przez rodzinę z niewoli niemieckiej, związany był z gorzelnią hrabiostwa Łosiów, miejscowość Niemce, gmina Lubartów pod Lublinem. Tam też został zamordowany 24 marca 1943 r. przez gestapo, najprawdopodobniej w wyniku donosu na jego działalność w Armii Krajowej. Rodzina w największej tajemnicy, nie mogąc nawet zapewnić udziału kapłana, pochowała ciało na cmentarzu parafialnym.

Dopełniając obowiązku względem zmarłego, uczestniczyliśmy w asyście pocztów sztandarowych w liturgii pogrzebowej. Dziękujemy synowi st. wachmistrza – Witoldowi WYRZYKOWSKIEMU – za przekazanie nam historii ojca oraz możliwość asystowania w symbolicznej ostatniej drodze.

Zdjęcia:

Msza Święta za śp. Witolda Wyrzykowskiego – Parafia św. Ignacego Loyoli w Niemcach

Uroczystości pogrzebowe po latach – Szkoła Podstawowa im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach

Ppor. Bartłomiej Lewandowski

W trakcie trwania ostatniego święta pułkowego w Suwałkach, spotkaliśmy rodzinę Ppor. Bartłomieja Lewandowskiego. Poniżej przedstawiamy notkę z życiorysu Podporucznika.

Ppor. Bartłomiej Lewandowski

W 1920 r bierze czynny udział w wojnie Polsko-Bolszewickiej, walczy pod Tarnopolem, Równem, bierze udział w obronie Grodna. W 1940 roku internowany na Litwie, wywieziony na Syberię. W 1941 r. zgłasza się do armi gen. Andersa i przemierza szlak do Iranu, następnie zostaje skierowany do Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Bierze udział w desancie pod Arnhiem, uczestniczy w wyzwoleniu Holandii. Po wojnie przebywa w Anglii, a w 1947 r powraca do kraju. Zatrudniony jest jako dozorca w zakładach drobiarskich. Ppor. Lewandowski pochowany jest na cmentarzu w Suwałkach w kwaterze mogił żołnierskich.   

Rekonstrukcja w Sochaczewie 1939 r.

W niedzielę 8.09.2019 r. na Polach Czerwonkowskich w Sochaczewie odbyła się rekonstrukcja Bitwy nad Bzurą z 1939 r. Była to pierwsza rekonstrukcja w której uczestniczyliśmy w Sochaczewie konno, wraz z kolegami z GRH 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, Sandomierskiego Ośrodka Kawaleryjskiego, East Riders zaprezentowaliśmy pluton 14 pluton 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Dziękujemy stajni Tarpan za użyczenie koni do rekonstrukcji.

Więcej fotografii na zaprzyjaźnionej stronie GRH Ułanów Jazłowieckich:Zdjęcia

Bitwa pod Mokrą

W 80-tą Rocznicę wybuchu II wojny światowej członkowie naszego stowarzyszenia obchodzili pod Mokrą, gdzie zwycięski bój 1 września 1939 stoczyła Wołyńska Brygada Kawalerii. Razem z ułanami 14 PU stanowiliśmy obsługę, działka przeciwpancernego Bofors podczas inscenizacji bitwy.

Święto Pułkowe Suwałki 2019 – 100-tna rocznica wyzwolenia m. Suwałk

Dwudziestego trzeciego sierpnia w Suwałkach Stowarzyszenie obchodziło coroczne święto pułkowe, w tym dniu uczestniczyliśmy w uroczystym odsłonięciu orłów na słupach bramy wjazdowej do koszar. Odsłonięcie orłów było zarazem początkiem obchodów 100-nej rocznicy wyzwolenia miasta Suwałk planowanych w dniach 23-25 sierpnia br. Wystawiono poczet sztandarowy, ułanów konno w mundurach XIX w, dla mieszkańców Suwałk przygotowano wystawę historyczną z pamiątkami po 2 Pułku Ułanów, którzy stacjonowali w tym miejscu, gdzie codziennie czy wychodząc do miasta czy na manewry opuszczali koszary bramą główną. W wrześniu 1939 r. już na zawsze opuścili koszary, aby bronić ojczyznę przed napaścią niemiecką a po 17-tym września sowiecką. Dwa lata temu wyremontowano bramę i cokół, na którym stał gen. Józef Dwernicki, w tym roku za pomocą starania Pana Stanisława Łobacza, (inicjator wpisania do funduszu obywatelskiego wyremontowania bramy i postawienia orłów) postawiono orły wykonane przez artystów- Olgę Wielogórską i Rafała Strumiłło.  W tym dniu w Muzeum Okręgowym odbyła się przygotowana przez stowarzyszenie i muzeum prelekcja przedwojennego filmu „Śluby ułańskie”. W dniu 24 sierpnia uczestniczyliśmy w dalszych obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości Suwałk, w mszy świętej w intencji suwalczan, poświeceniu sztandaru Polskiej Organizacji Wojskowej, zapalono znicze oraz złożono wieńce przed pomnikiem 2 Pułku Ułanów znajdującym się na cmentarzy parafialnym w Suwałkach przy ulicy Bakałarzewskiej (przed wojną pomnik ten stał na terenie koszar, jednak udało się go uratować przed zniszczeniem po wojnie, co nie udało się z popiersiem gen. Dwernickiego). Mamy nadzieję, że za rok na cokole powstanie pomnik gen Dwernickiego.

 

 

Zdjęcia:

Zdjęcia z dnia 23 sierpnia autorstwa Stanisława Mackiewicza

Zdjęcia z dnia 24 sierpnia autorstwa Stanisława Mackiewicza

Zapraszamy na tegoroczne święto pułkowe, które odbędzie się w Suwałkach w dniach 23-24.08.2019r. Program uroczystości:

 

Boże Narodzenie 2018

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, Zarząd oraz Członkowie Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego składają najserdeczniejsze życzenia Rodzinie Pułkowej, wszystkim przyjaciołom i sympatykom naszego Stowarzyszenia. Życzymy aby te Święta były przepełnione miłością, nadzieją i wiarą. Aby ten ważny dla wszystkich czas upłynął wśród naszych najbliższych, w radosnym nastroju i aby obfitował w boże łaski.

Zarząd oraz Członkowie
Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich
im. gen. Józefa Dwernickiego

Setna rocznica odzyskania niepodległości Suwałki

Setną rocznicę odzyskania niepodległości Ułani Grochowscy  obchodzili w swoim dawnym mieście garnizonowym – Suwałkach.  10 listopada 2018 roku przedstawiciele naszego Stowarzyszenia wzięli udział w uroczystym zakończeniu akcji  „Znicz Pamięci”.  Przypomnijmy że ową akcję zainicjował nasz przyjaciel i honorowy członek Stowarzyszenia pan Stanisław Mackiewicz a jej celem było upamiętnienie 100 rocznicy powstania pułku  oraz uczczenie pamięci zmarłych, poległych i pomordowanych białych ułanów.  Przez okrągły rok   uczniowie Szkoły Podstawowej w Przebrodzie i ich rodzice przychodzili na cmentarz przy ulicy Bakałarzewskiej gdzie podtrzymywali płomień  w stojącym obok  pomnika  Ułanów Grochowskich zniczu.   Uroczystości  10 listopada rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem błogosławionej Anieli Salawy przy ulicy Łanowej w Suwałkach.  Po Eucharystii jej uczestnicy oraz poczty sztandarowe udali się na pobliski cmentarz gdzie, pod pomnikiem ku czci poległych ułanów 2 pułku, odbyło się  podsumowanie akcji „Znicz Pamięci”.   W podniosłej scenerii płonących po zmroku zniczy, w obecności pocztów sztandarowych  wystawionych przez Stowarzyszenie Ułanów Grochowskich i Szkołę Podstawową w Przebrodzie, pan Stanisław Mackiewicz podziękował wszystkim którzy przyczynili się do tego że ogień pamięci nie zagasł, podobnie jak nie zgasło wspomnienie o białych ułanach których  miastem garnizonowym były Suwałki.  Następnie zabrał głos prezes Stowarzyszenia , Jakub Feluch który przyłączył się do podziękowań i wyraził nadzieje na dalszą współpracę między  naszym Stowarzyszeniem a  mieszkańcami Suwałk i uczniami oraz kadrą nauczycielską szkoły w Przebrodzie. Przyznać trzeba że perspektywy takiej współpracy rysują się bardzo obiecująco jako że oprócz wspomnianych uczniów i ich rodziców uroczystości uświetnili swoją obecnością także  panowie: Jerzy Brzozowski – dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach, oraz Tadeusz Chołko – wójt Gminy Suwałki.  Właśnie dzięki uprzejmości pana Jerzego (dodać trzeba że również honorowego członka Stowarzyszenia) mogła się odbyć kolejna  faza  uroczystości.  W gościnnych murach suwalskiego muzeum przedstawiciele Stowarzyszenia wręczyli pamiątkowe ryngrafy i dyplomy uznania osobom szczególnie zaangażowanym podczas akcji „Znicz Pamięci”. Po zakończeniu przebiegającej w wesołej atmosferze części oficjalnej, jej uczestnicy mogli zwiedzić wystawę malarstwa Jerzego i Wojciecha Kossaków, co szczególnie ucieszyło piszącego te słowa.  Wieczór zakończyliśmy w restauracji „Karczma Polska” gdzie biesiadowaliśmy wraz z naszymi  suwalskimi przyjaciółmi, śpiewając ułańskie piosenki  a także wznosząc toasty za zdrowie pułku i polskiej kawalerii.

 

Grzegorz Turek

Fot. Maciej Mackiewicz

Święto Pułkowe Ułanów Grochowskich, 1 września 2018r. Suwałki

Jak co roku Ułani Grochowscy organizują Święto Pułkowe. Jednak tym razem ułani wrócili do swoich przedwojennych koszar w Suwałkach. Dzięki uprzejmości władz kościelnych oraz suwalskiego przedsiębiorcy, udało się zagospodarować na ten cel dawną kaplicę pułkową, która z resztą pełni podobną funkcję do dzisiaj, oraz teren wokół dawnego Domu dowódców Pułku przy ulicy gen. Kazimierza Pułaskiego 24. Święto przypada na uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej 26 sierpnia. Jednak tym razem ułani czcili swą patronkę i tradycje pułkowe pierwszego września. Zanim jednak Koszary Dwernickiego uzbroiły się w naszych ułanów, Ci wzięli udział w uroczystości upamiętniającej wybuch II Wojny Światowej pod „Pomnikiem Żołnierzy Września 1939r.”.

O godzinie 4:30 poczet sztandarowy ze sztandarem pułkowym, którego jeden płat stanowi wizerunek Patronki Pułku, stał w gotowości pod pomnikiem. Zaproszenie na uroczystości otrzymaliśmy z rąk dowódcy Garnizonu Suwalskiego, pana ppłk. Krzysztofa Świderskiego. Było nam niezmiernie miło, że jako jedyny poczet zostaliśmy wymienieni z nazwy. Dziękujemy za tak miłe przyjęcie. Zwłaszcza, że zamierzamy kontynuować współpracę z tym pięknym miastem.

Zaś już od 6 rano trwały przygotowania do naszego święta. O godzinie 12:30, w asyście pocztów sztandarowych 2 PU, Polskiej Organizacji Wojskowej i 4 Dywizjonu Artylerii Konnej, odprawiona została msza święta w intencji kawalerzystów 2go Pułku Ułanów. Poczet Dywizjonu, występujący w przedwojennych mundurach, wystawiony został przez 14 Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach, który dziedziczy tradycje 4 DAK. Następnie poczty, wraz z zaproszonymi gośćmi, przemieściły się na teren okalający dom dowódcy pułku. Tam, po krótkim przemówieniu prezesa Stowarzyszenia, w najwyższej powadze odsłuchano Marsz Dwernickiego, oficjalny marsz pułkowy. Chwilą ciszy, przy przejmujących dźwiękach trąbki odgrywającej „Śpij kolego”, uczczono pamięć wszystkich tych, którym Pułk był bliski, a których nie ma już wśród nas. Poczty sztandarowe zostały odprowadzone, zaś goście mogli skorzystać z atrakcji, jakie przygotowali ułani.

Na terenie święta można było skorzystać z usług firmy CATERING PODLASKI, który serwował dania grillowe oraz lokalne i napoje. Oprócz tego wystawiliśmy chyba największą do tej pory kolekcję pamiątek związanych z Pułkiem. Od starych zdjęć, poprzez elementy życia codziennego ułanów, po pamiątki po ostatnim dowódcy, a na eksponatach muzealnych w postaci broni używanej przez ułanów skończywszy. Ponadto dzieci mogły próbować swoich sił we władaniu białą bronią z drewnianego konia oraz w strzelectwie na zorganizowanej przez POW mobilnej strzelnicy ASG.

Święto było doskonałą okazją do poznania historii koszar. Niewiele bowiem osób pamięta dziś lub wie, co działo się za tą bramą od ulicy gen. Pułaskiego i dlaczego na cokole pod dawnym pomnikiem gen. Dwernickiego widnieje napis – 2 Pułk Ułanów Grochowskich. Świetną okazją dla mieszkańców była możliwość porozmawiania z dziećmi i wnukami przedwojennych oficerów i podoficerów Pułku.

Wieczorem, o godzinie 19:00 goście zasiedli razem z nami do kolacji w tzw. Domu dowódców Pułku. W tych starych murach, przy świetle świec ułani po raz pierwszy od 79 lat wznosili zdrowie Pułku. Wśród biało-granatowych szarf i w najlepszym towarzystwie ucztowaliśmy chyba tak, jak mogło to mieć miejsce w tej samej Sali przed niemal stu laty.

Następnego dnia, w niedzielę rodzina pułkowa oraz ułani uczcili pamięć zmarłych i poległych ułanów na cmentarzu przy ulicy Bakałarzewskiej. Możliwość odwiedzenia grobów znajomych, przyjaciół i rodziny przez potomków Białych Ułanów była niezwykle wzruszająca.

Szczególne podziękowania, za ogromny wkład w uporządkowanie terenu dawnych koszar, należą się Panom Stanisławowi (ojciec), Stanisławowi (syn) i Januszowi Poulakowskim oraz Jarosławowi, Danielowi i Marcinowi Ostrowskim. Za obecność i wsparcie serdecznie dziękujemy także przedstawicielom Muzeum Okręgowego w Suwałkach, oraz członkom GRH Garnizon Suwałki. Podziękowania kierujemy także do wspólnoty chrześcijańskiej Getsemani pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Walendziuka, oraz księdza Krzysztofa Kaczyńskiego, duszpasterza parafii Chrystusa Króla. Dzięki Nim mogliśmy korzystać z dawnej kaplicy pułkowej na terenie koszar, tam też odbyła się msza za Ułanów. Mszę zaś odprawiał ksiądz kapelan Wojciech Pojawa. Dziękujemy mu za wspaniałą mszę i zaangażowanie. Wspomniana kolacja nie mogła się odbyć bez życzliwości rodziny Państwa Galińskich, którzy udostępnili nam grunt oraz budynek na czas pikniku, bo czy można byłoby inaczej ułanom świętować w Suwałkach, jak nie w „swoich” koszarach? Cieszy także niezmiernie obecność Wójta Gminy Suwałki, Pana Tadeusza Chołko. Jako zaproszony gość honorowy mógł nas poznać podczas wspólnej kolacji. Dziękujemy także za słowa otuchy. Niech staną się początkiem współpracy na przyszły rok! Nie spodziewaliśmy się tak ciepłego przyjęcia przez Pana Wójta. Z jednej strony byliśmy bowiem gospodarzami święta, a z drugiej to On nas gościł w swoich rodzinnych stronach. W trakcie święta obecny był także sekretarz Gminy Suwałki, Pan Zbigniew Mackiewicz. Dziękujemy Im szczególnie za zaangażowanie w Święto. Obecność przedstawicieli Gminy ma dla nas wyjątkowe znaczenie, m.in. ze względu na Zespół Szkół w Przebrodzie, który dziedziczy imię i tradycje 2 PUŁKU UŁANÓW GROCHOWSKICH, a administracyjnie podlega Gminie.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją fotograficzną… i do zobaczenia za rok!

CZOŁEM!!!!!

Relacja: Jakub Feluch

Zdjęcia: Stanisław Mackiewicz